Nyhetsartikkel

03 desember 2019

RME utforsker nye modeller for å måle nettselskapenes effektivitet

Nettselskapene skal investere opp mot 135 milliarder kroner i nettet frem mot 2027. Ny kraftproduksjon, nye kunder og elektrifisering driver mye av investeringene. En god økonomisk regulering er viktig for at investeringene og driften av nettet gjøres mest mulig effektivt. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har satt i gang et forskningsprosjekt for å videreutvikle oppgavevariablene i modellene som brukes for å beregne nettselskapenes effektivitet.

Av Informasjonsavdelinga, NVE

Vi har bedt THEMA Consulting Group om å formulere og beregne nye oppgavevariabler som kan brukes for å sammenligne nettselskapenes effektivitet. De har utviklet og analysert variablene effekt- og energiavstand. Effektavstand beskriver hvor mye effekt hvert nettselskap skal levere, og over hvor lang avstand denne effekten må transporteres. Energiavstand måles på samme måte, men gjenspeiler hvor mye energi som skal fraktes over ulike avstander over en periode.

Effekt- og energiavstand er nye oppgavevariabler som vi tror kan fange opp forskjeller i kundenes etterspørsel etter elektrisitet på en bedre måte, noe vi mener det vil være behov for i fremtiden. Prosjektet med å videreutvikle disse variablene er unik i sitt slag, sier seksjonssjef Tore Langset i RME.  Vi står foran spennende og utfordrende problemstillinger før vi eventuelt kan konkludere på om dette er en farbar vei å gå, sier han. Dette vil kreve at vi evner å ta i bruk nye og store datamengder som ikke har hatt tilgang til tidligere, sier Langset. Dette arbeidet vil fortsette i 2020 og 2021.

Les rapporten her: RME Ekstern rapport 1/2019 – Power distance as an output parameter for grid companies

Kommentarer

kommentarer