Nyhetsartikkel

19 november 2019

Hege Brende slutter i HydroCen og Norsk vannkraftsenter

Hege Brende slutter i stillingen som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter. Fra begynnelsen av februar blir Brende en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).

HydroCen er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som forsker på vannkraft. NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Senteret har et budsjett på 400 millioner kroner fordelt på åtte år, og Brende har vært senterleder siden oppstarten i 2016.

NTNU, som prosjekteier og vertsinstitusjon, har allerede startet arbeidet med å få på
plass en ny leder så raskt som mulig.

Stillingen blir utlyst i løpet av kort.

Kilde: HydroCen

Foto: HydroCen

Kommentarer

kommentarer