Nyhetsartikkel

31 oktober 2019

TrønderEnergi Nett og NTE Nett blir Tensio

Fra og med 1. november skifter TrønderEnergi Nett og NTE Nett navn til Tensio.

TrønderEnergi, NTE og KLP etablerte før sommeren et felles nettkonsern i Trøndelag. Formålet er å utvikle et selskap med nødvendig utviklingsevne, høy leveringssikkerhet og en konkurransedyktig nettleie.

Selskapet, som nå har fått navnet Tensio, har ansvaret for strømforsyningen til 250 000 kunder i hele Trøndelag, og blir med det Norges nest største strømnett-selskap, opplyses det i ei pressemelding.

500 medarbeidere
– Med opprettelsen av Tensio rigger vi oss for å redusere kostnader, legge til rette for fornybarsamfunnet, og holde forsyningssikkerheten oppe på et minst like bra nivå som i dag, sier konsernsjef Trygve Kvernland i Tensio.

Tensio blir en av regionens største arbeidsgivere med 500 medarbeidere spredt rundt i hele Trøndelag. Administrasjonssenteret ligger i Stjørdal, driftshovedkvarterene i Trondheim og Steinkjer, og i tillegg består Tensio av rundt 15 andre lokasjoner som dekker hele fylket fra nord til sør.

Tensios 250 000 kunder vil ikke merke mye til endringen.
– Kundene våre kan nå oss på de samme telefonnumrene, de samme e-postadressene og de samme nettsidene. Forskjellen blir at de fra nå av skal forholde seg til Tensio, og ikke lenger TrønderEnergi Nett eller NTE Nett, sier kommunikasjonssjef Bengt Eidem.

Tensio vil ha en forsiktig tilnærming til tempo i omprofilering av biler, bygg og stasjoner.

Navnet Tensio, som betyr spenning, ble foreslått av en ansatt. Nær 200 navneforslag kom opp i en intern navnekonkurranse. I løpet av prosessen ble det klart at Tensio var forslaget med størst oppslutning internt.

Fakta om Tensio:

• Blir Norges nest største strømnett-selskap med 250 000 kunder i Trøndelag

• Bygger ut, drifter, vedlikeholder og fornyer strømnettet i Trøndelag.

• Administrasjonssenter i Stjørdal, og driftshovedkvarter i Trondheim og Steinkjer

• Har ansvar for 29 000 km kabel i bakke, luft og sjø, 13 000 nettstasjoner og 100 trafostasjoner

• 500 medarbeidere

• Omsetter for 2 mrd NOK årlig, anleggskapital på 6,5 mrd NOK

• Eies av NTE (40%), TrønderEnergi (40%), og KLP (20%)

• Trygve Kvernland er konsernsjef. Kristian Aa er styreleder

• Tensio er latinsk for spenning, navnet ble foreslått av en ansatt i en intern navnekonkurranse

Kommentarer

kommentarer