Nyhetsartikkel

24 oktober 2019

IEA frykter urettferdig fordeling av nettkostnader

Energibyrået IEA oppjusterer utsiktene for fornybar energi kraftig. Kapasiteten skal øke med spektakulære 50 prosent de neste fem årene, særlig drevet av solceller. Men byrået er bekymret for fordelingen av nettkostnader.

Kapasiteten innen fornybar kraft vil øke med 50 prosent mellom 2019 og 2024, spår Det internasjonale energibyrået (IEA) i sin ferske Renewables 2019-rapport.

Dette er en økning på 1.200 gigawatt, noe som tilsvarer hele USAs kapasitet på strømproduksjon, eller rundt 1.000 ganger den største havvindparken som hittil er bygget.

En slik utvikling vil øke andelen fornybar energi fra 26 prosent av global kraftproduksjon i dag til 30 prosent i 2024, ifølge det Paris-baserte energibyrået. Da vil det bare være kullkraft som har en større andel av kraftproduksjonen enn fornybar energi.

Merk at disse tallene bare gjelder for strømproduksjon, og dermed utelukker de enorme mengdene energi som brukes i form av kull, gass og olje til industriprosesser, skipsfrakt, biler og lastebiler og flytrafikk.

– Fornybar energi er allerede verdens nest største strømkilde, men utbyggingen må fortsatt skje fortere hvis vi skal nå de langsiktige målene våre på klima, luftkvalitet og tilgang til energi, sier IEA-direktør Fatih Birol.

KRAFTIG VEKST: Det er særlig innen solenergi og vindkraft at kapasiteten skal øke de neste fem årene, tror IEA.

IEA

Bekymret for kraftnettet

IEA advarer om at finansieringen av kraftnettene må endres for å unngå problemer når stadig flere tar i bruk solceller på taket. Den enkelte slipper nemlig unna nettleie ved å produsere mer strøm selv, men samtidig øker dette regningen for andre forbrukere, siden nettleien er et «spleiselag» som skal bidra til å vedlikeholde og bygge ut kraftnettet.

Når det blir flere solceller på taket, kan det senke nettselskapenes inntekter og øke nettleien for andre forbrukere, advarer IEA. Dette er også spørsmål som norske Statnett forsøker å håndtere. Kraftsystemet må ta høyde for økt bruk av solceller, slik at fordelingen av kostnader blir rettferdig, mener Birol.

– Potensialet for distribuert solcellekraft er forbløffende, men utviklingen må håndteres godt for å balansere interessene blant eierne av solcellene, andre forbrukere og selskapene som produserer og distribuerer energi, sier han.

STOR ØKNING: Denne grafen viser netto årlig økning i fornybar produksjonskapasitet, målt i gigawatt (1 GW = 1.000 MW).

IEA

Oppjusterte prognosene

IEA har oppjustert prognosene sine for økningen i fornybar kapasitet med 14 prosent bare siden i fjor, og viser til forbedringer i teknologi som gjør utbygginger av blant annet sol- og vindkraft billigere, og til politiske fremskritt som gjør det mer lønnsomt å bygge ut fornybar energi.

En av årsakene til oppjusteringen er at EU-landene må sette fart på utbyggingene for å nå sine 2030-klimamål. Handelsblokken har som mål å ha 32 prosent fornybar energi i sitt totale energiforbruk innen 2030.

Det meste av økningen i fornybar kraft de neste fem årene vil komme i form av solceller, både ved utbygging av store kraftverk og i distribuert form på taket hos enkeltbedrifter og privatpersoner, tror IEA. Solceller har også grepet mer om seg i Norge den siste tiden, drevet av fallende kostnader og det siste årets høye strømpriser.

IEA har lenge fått kritikk for å undervurdere veksten i fornybar energi. Michael Liebreich, som var med på å etablere Bloomberg New Energy Finance, skriver på Twitter at selv IEAs oppjusterte anslag ville bety mye lavere vekst i solenergien enn det man har sett de siste årene.

Kilde: E24/IEA

Kommentarer

kommentarer