Nyhetsartikkel

20 oktober 2019

Samfunnet elektrifiseres, og i fremtiden vil også skyene bruke mye strøm

Vi bruker mer og mer data, og det virker som at det skal fortsette. Alt skal opp i skyene.

Av Informasjonsavdelinga, NVE

Skyene befinner seg faktisk på bakkenivå som datasentre – og de bruker ganske mye strøm. Datasentre blir også mer og mer effektive, og derfor forventer NVE en ganske jevn vekst i strømforbruk fra disse datasentrene selv om datamengden vokser veldig raskt.

Det er flere store datasentre under bygging i Norge i dag. Usikkerheten er stor, og hvor mange datasentre som blir lagt til Norge vil ha påvirkning på kraftoverskuddet som vi anslår i årets langsiktige kraftmarkedsanalyse.

Derfor lager vi blant annet teknologianalyser som vi publiserer i form av korte faktaark. Disse gir en rask innføring i utvalgte teknologier, samt et innblikk i status per i dag og utviklingen fremover.

Les mer om energibruk fra datasentre i faktaarket

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer