Nyhetsartikkel

02 august 2019

Høyere byggeaktivitet innen vann- og vindkraft

Ved utgangen av andre kvartal 2019 var 8,6 TWh ny vindkraft og 2,3 TWh ny vannkraft under bygging. Det er en økning på 1,4 TWh sammenlignet med forrige kvartal.

Av Informasjonsavdelinga, NVE

I andre kvartal ble det satt i drift ti vannkraftprosjekter med samlet midlere årsproduksjon på 354 GWh. Det største enkeltprosjektet som ble satt i drift er nytt aggregat i Vamma kraftverk som gir en produksjonsøkning på 230 GWh.

Ved utgangen av andre kvartal er det registrert 89 vann- og vindkraftprosjekter som er under bygging. Samlet utgjør dette 10,9 TWh ny kraftproduksjon.
OED og NVE ga i andre kvartal tillatelse til bygging av 194 GWh ny vannkraftproduksjon.

Les hele rapporten her.

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer