Nyhetsartikkel

27 juni 2019

Varedeklarasjonen for norsk strøm i 2018

NVEs beregning av varedeklarasjonen for strøm i 2018 er publisert.

NVEs beregning av varedeklarasjonen 2018 finner du her.

NVEs regelverk pålegger norske kraftleverandører å informere sine kunder om opprinnelsen til kraften som ble solgt året før. Dette kalles en varedeklarasjon.

En kraftleverandør som leverer kraft med opprinnelsesgarantier kan basere sin varedeklarasjon på disse. Kraftleverandører som selger kraft uten opprinnelsesgarantier må vise til varedeklarasjonen beregnet av NVE. Varedeklarasjonen gjelder med andre ord for norske kunder som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftkjøp.

Opprinnelsesgarantiordningen er en europeisk merkeordning for strøm som gir mulighet til å dokumentere at det er produsert en gitt mengde kraft basert på en fornybar energikilde.

NVE beregner varedeklarasjonen med utgangspunkt i kraftproduksjonen i Norge, korrigert for europeisk handel med opprinnelsesgarantier. Derfor har varedeklarasjonen en annen sammensetning av energikilder enn den norske kraftproduksjonen.

Ansvaret for beregning av varedeklarasjonen er fra 1. januar 2019 flyttet fra Reguleringsmyndigheten for energi til Energiavdelingen i NVE. Energiavdelingen har også ansvar for ordningen med opprinnelsesgarantier.

Kommentarer

kommentarer