Nyhetsartikkel

21 juni 2019

Dansk Energi dybt bekymret over manglende EU-klimamål

Ved torsdagens EU-topmøde kunne stats- og regeringscheferne ikke samles om målet om klimaneutralt Europa i 2050. Det giver afgrundsdybe panderynker hos Dansk Energi.

Av Informationsafdelingen, Dansk Energi

EU-landene opgiver at sætte mål om klimaneutralitet i 2050. Det skete på torsdagens EU-topmøde, selvom et flertal af medlemslandene ville sætte i et langsigtet klimamål.

– Mine panderynker er afgrundsdybe. Det er pinligt, skuffende og enormt bekymrende, at stats- og regeringscheferne ikke er nået til enighed om målet om et klimaneutralt Europa i 2050. Desværre vandt nationalt fedtspil over grønt lederskab, siger Anders Stouge, viceadministrerende direktør i Dansk Energi:

– Det efterlader usikkerhed om FN’s klimamål. Skal vi holde temperaturstigningen under 1,5 grader og forhindre store klimaforandringer, skal EU være klimaneutralt allersenest i 2050.

EU er på afveje

Sidste år spillede Kommissionen ud med visionen om klimaneutralitet i 2050. Europa-Parlamentet bakkede efterfølgende op om forslaget, men et flertal af medlemslandene blokerede for det på topmødet i marts.

Den grønne bølge, som skyllede over Europa ved Parlamentsvalget, har betydet, at lande som Tyskland har bidt til klimabollen og tilsluttet sig 2050-målet. Men det var ikke nok til at presse Polen, som fører an i modstanden.

Ifølge Anders Stouge er det altafgørende med klimaneutralitet senest 2050, da EU-Kommissionen vil tage konkret højde for det mål, når nye forslag fremlægges og eksisterende mål og virkemidler revurderes. Konkret vil det betyde, at man skal øge målet for reduktion af CO2-udledning i 2030 fra 40 procent til 55 procent.

En lineære reduktion af drivhusgasser til klimaneutralitet i 205, går gennem et reduktionsmål i 2030 på omkring 55 %

– EU er allerede på afveje. De vedtagne klimaambitioner og virkemidler frem mod 2030 rækker ikke til at opfylde Paris-aftalen. Nu må de nordiske statsministre og ligesindede øge presset for høje ambitioner i EU. Tiden er inde til en stærk nordisk klimaalliance mellem vores statsministre, der kan råbe Europa op, så det giver grønt genlyd i resten af verden, siger Anders Stouge.

Han peger også på, at jo tidligere EU’s regeringsledere ikke bare kan nå til enighed om retningen men også slutmålet – desto hurtigere vender investorerne blikket væk fra fossile brændsler og mod den teknologi, som kan sikre klimaneutralitet.

Kommentarer

kommentarer