Nyhetsartikkel

12 juni 2019

6,4 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Betydeleg auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 23 var fyllingsgrada i norske magasin 59,3 prosent.

Fyllingsgrada auka med 6,7 prosenteiningar, opplyser NVE.
Medianverdien for fyllingsgrada på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 52,9 prosent.
Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 46,9 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 75,4 prosent.
Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 23, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer