Nyhetsartikkel

28 april 2019

Vil legge til rette for innovative aktører i ny modell for sluttbrukermarkedet for strøm

Oslo Economics har på oppdrag fra NVE utarbeidet en rapport som beskriver hvordan en ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet for strøm vil påvirke muligheten for innovasjon og etablering av nye forretningsmodeller og aktører.

Av Informasjonsavdelinga, NVE

– Vi er opptatt av at innføringen av ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet ikke skaper unødige barrierer for nye og innovative markedsaktører, sier seksjonssjef Guro Grøtterud i NVE.

I rapporten «Innovative aktører i en ny modell for sluttbrukermarkedet for strøm» ser Oslo Economics på innovasjon og utvikling i sluttbrukermarkedet for strøm og hvilke forretningsmodeller og aktører som muligens kan etablere seg der i fremtiden.

– Vi ser at tradisjonelle bransjer, også kraftbransjen, utfordres av konkurranse fra nye typer aktører og forretningsmodeller basert på ny teknologi. Sluttbrukere får dermed tilgang til et bredere og mer innovativt tjenestetilbud. NVE ønsker at reguleringen av sluttbrukermarkedet for strøm skal være teknologinøytral, og legge til rette for innovasjon i produkter og tjenester, sier Grøtterud.

I rapporten trekker Oslo Economics frem digitalisering og effektivisering av prosesser og tjenesteområder, og utvikling av ulike energitjenester som tilbys på toppen av strømleveransen eller som kan selges separat fra denne. Dette inkluderer utvikling av forretningsmodeller, produkter og tjenester knyttet til egenproduksjon, lagring og styring av forbruk hos sluttbruker.
Oslo Economics ser videre på hva slags effekt NVEs regulering av ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet vil ha for nye aktører og forretningsmodeller. De skriver at den nye markedsmodellen overordnet bidrar, sammen med flere andre reguleringer, til å bygge ned strukturelle etableringsbarrierer, gjennom å etablere et tydeligere skille mellom monopol og marked. Videre ser de nærmere på hvordan detaljene i innretningen av den nye markedsmodellen kan påvirke innovasjon og utvikling i sluttbrukermarkedet. Her omtaler de, blant annet, utformingen av krav om sikkerhetsstillelse, betalingsfrister og behovet for å inngå bilaterale avtaler med flere nettselskap.

Les hele rapporten Innovative aktører i en ny modell for sluttbrukermarkedet for strøm.

Kommentarer

kommentarer