Nyhetsartikkel

25 april 2019

Høring om ny nettleiestruktur til høsten

Strukturen i nettleien skal bidra til en effektiv utnyttelse av nettkapasiteten og at nettselskapene ikke investerer mer i økt nettkapasitet enn nødvendig. NVE legger opp til å sende forslag om ny nettleiestruktur på høring høsten 2019.

Av Informasjonsavdelinga, NVE

– I arbeidet med å forberede en høring av forslag til ny nettleiestruktur, har NVE dialog med mange ulike aktører. Det er viktig at høringsforslaget besvarer innspill vi har fått underveis i prosessen på en god måte. Vi bruker den tiden som er nødvendig for å få på plass et godt høringsdokument, og forventer å kunne legge fram dette til høsten, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

NVE orienterte i september 2018 om at det var lagt opp til å presentere en ny høring om nettleiestruktur første kvartal 2019. I arbeidet med høringen har NVE hatt dialog med mange ulike aktører, og fått nyttige innspill til hvordan nettleiestrukturen bør videreutvikles. Arbeidet med ny nettleiestruktur er komplekst og omfattende, og tar noe lengre tid enn forventet. NVE tar sikte på at ny høring kommer høsten 2019.

– Vi er opptatt av at nettleien skal være så lav som mulig. Nettleiestrukturen skal bidra til at nettselskapene ikke investerer mer i økt nettkapasitet enn nødvendig, og til at strømkundene betaler for den nettkapasiteten de legger beslag på, sier Lund.

Måten vi bruker strømnettet på er i ferd med å endres. Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi bruker mer strøm på én gang. Endringene i strømforbruket gjør at kapasiteten i nettet får større betydning. Det er betydelige kostnader knyttet til å investere og drifte strømnett. Det er viktig å utnytte kapasiteten i de eksisterende anleggene så godt som mulig, og å unngå at nettselskapene må investere mer i økt kapasitet i strømnettet enn nødvendig. Strukturen i nettleien skal bidra til dette.

Kommentarer

kommentarer