Nyhetsartikkel

22 februar 2019

Trøndersk fusjon ga ikke lavere nettleie

NTE og TrønderEnergi fusjonerte nettvirksomhetene i et felles selskap, og ble over natten Norges nest største nettselskap med over 250 000 nettkunder. Men dette har ikke gitt de 85 000 NTE-kundene lavere nettleie.

ettleien hos NTE for en vanlig husholdning som bruker 20 000 kWh per år er 13 188 kroner årlig, mens en tilsvarende kunde hos TrønderEnergi betaler 10 770 kroner. Prisforskjellen er altså på hele 22,5 prosent.- I en kommentar på Facebook skriver konsernsjef Ståle Gjersvold;

«…det er politisk dødt /umulig å øke nettleien i sør (i TrønderEnergi red.anm.) med «noen øre». Dette ville [også] skjedd ved sammenslåing av konsesjonene. Forøvrig er det få synergier i den operative styrken, og nettkonsernets oppgave er å ta ut stordrift på felles system etc…»

-Jeg synes det er interessant at man her sier at årsaken til at NTE-kundene ikke får lavere nettleie skyldes at det er politisk umulig å øke nettleien til de 185 000 Trønderenergi-kundene med noen øre og at det heller ikke er store synergier ved å slå de to selskapene sammen. Politisk sett er det enda mer underlig at vi ikke får lik nettleie etter en fusjon, tatt i betraktning at det er fusjoner som synes å være statsrådens virkemiddel for å sikre lik nettleie i Norge.  Virkemiddelet virker jo ikke sier Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi.

Går mot statsrådens løfter
– Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og NVE ønsker en utjevning av nettleien gjennom oppkjøp og sammenslåinger. Men paradoksalt nok har de to trønderselskapene valgt å ikke utjevne nettleien. Det synes vi er underlig, og et paradoks, sier Lockert.

Senest i Dagens Næringsliv 8. februar sier statsråden at strømprisene hadde blitt lavere ved å slå sammen nettselskaper. – Vi kan spare penger på driften slik at strømkundene merker det, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til avisen.

– Trønderenergi og NTE sier at de er fusjonert. Men er de egentlig det? Resultatet er to selskaper med ulik nettleie. De opprettholder en forskjell i nettleien i de to områdene på om lag 2500 kr i året, sier Lockert som igjen understreker paradokset her tatt i betraktning at dette synes å være stikk i strid med den politikken som statsråden forfekter for lik nettleie i Norge. Lockert understreker også at Distriktsenergis tilnærming til lik nettleie er av en helt annen gjennomgripende karakter, som bør inkludere alle nettselskapene i Norge.  Fusjoner gir kun lokale virkninger gjennom lik nettleie etter en fusjon, og i dette tilfelle fikk vi ikke det heller. Fusjoner som virkemiddel for lik nettleie er et dårlig virkemiddel for å sikre lik nettleie i Norge.

Dette er regnestykket
Nettleien hos NTE for en vanlig husholdning (20 000 kWh per år) er 7 385 kr per år.
Tilsvarende for Trønderenergi er 5 450 kr per år. Forskjellen er på 1 935 kr per år.
Når man man inkluderer el-avgift og mva. er tilsvarende tall:

–        NTE: 13 188 kr/år
–        TE: 10 770 kr/år
–        Forskjell på 2418 kr/år.
Tallene er basert på NVEs nettleiestatistikk for husholdninger:

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-fohr-energi-rme-marked-og-monopol/nettjenester/nettleie/nettleiestatistikk/nettleiestatistikk-for-husholdninger/)

Kommentarer

kommentarer