Nyhetsartikkel

27 januar 2019

Stans i bytte av kraftleverandør

Den siste uka har strømprisen vaket i overkant av 60 øre per kilowattime, før den lørdag gikk ned til 52,5 øre i Midt-Norge og 52,9 øre søndag.

Fra 23. januar til 18. februar får strømkunder over hele landet ikke lov til å bytte strømselskap, skriver nettstedet enerWe.

Kalle Ellinggaard, seniorkonsulent i NVE, bekrefter at det nå er «frys» i leverandørskifter i sluttbrukermarkedet fram til 18. februar.

– Det betyr at kunder som inngår kraftavtale med en ny leverandør, må vente to uker lenger enn normalt på leveringsstart, sier Ellinggaard til enerWe.

– Det er uheldig, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ragnar Solberg i EnergiNorge. Han tror likevel at fordelene på sikt vil oppveie ulempen.

– Bare å beklage
Etter den 18. februar kan folk bytte strømleverandør som normalt. Byttestoppen er altså bare midlertidig.

Hensikten er å hindre kaos i overgangen til det såkalte Elhub-systemet. Elhub skal gjøre det mulig å samle inn data fra de nye, automatiserte strømmålerne som er installert i de fleste norske hjem.

– Når vi får Elhub opp å gå, vil leverandørbytte gå raskere, så det kommer jo kundene til gode, sier Lars Ragnar Solberg til Dagbladet.

Han minner samtidig om at det bare er påslaget som forandres ved bytte til en ny strømleverandør, og ikke engros-prisen som leverandørene kjøper inn strøm for.

Foreløpig har ikke EnergiNorge registrert rapporter om kundemisnøye med frysperioden som begynte 23. januar – uten at Solberg vil trekke noen bastante konklusjoner av det.

– Det er jo bare noen få dager siden den 23. januar, sier han.

Skal hindre feil
Kalle Ellinggård i NVE forklarer at det som nå skjer er at data om målepunkt, kraftleverandører og kunder hos nettselskapene flyttes («migreres») til Elhub.

Frysperioden skal sikre at dataene er så korrekte og oppdaterte som mulig.

Ellinggård forklarer at det uten en frysperiode kunne blitt feil i avregning og fakturering etter at Elhub er i drift.

– Kundeprosesser må derfor fryses, sier Ellinggård til enerWe.

Kommentarer

kommentarer