Nyhetsartikkel

21 januar 2019

Ta vare på arvesølvet

Skattesystemet må oppmuntre til oppgraderinger av vannkraftverk i Norge. I dag premierer det investeringer i vind, småkraft eller prosjekter i utlandet, framfor vårt eget arvesølv, mener lederne i EL og IT Forbundet og Fellesforbundet.

Varsellampene burde lys hos Siv Jensen og Erna Solberg, men regjeringens skattepolitikk er et dårlig svar på denne utfordringen. Et vannkraftselskap som de siste årene har prioritert overskudd har nytt godt av skattelette. Selskapsskatten var på 28 prosent i 2013 og er nå redusert til 22 prosent. Et selskap som har investert i oppgraderinger har derimot blitt straffet. Forklaringen er at grunnrenteskatten for vannkraftnæringen har blitt økt fra 30 prosent til 37 prosent siden 2013. Vannkraften tilhører fellesskapet, så det er rett og rimelige at inntektene beskattes utover selskapsskatten. Problemet er at det ikke gis fradrag for rentekostnader i grunnrenteskatten, bare et lavt skjermingsfradrag på 0,7 prosent. Skjermingsfradraget har vært uendret i de siste statsbudsjettene. Dermed blir mange investeringer ulønnsomme, og vi har tilfeller hvor selskaper som går med tap må betale ekstraskatt for en teoretisk superprofitt, skriver Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet, og Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet.

Les mer:   https://elogit.no/aktuelt/ta-vare-pa-arvesolvet

Kommentarer

kommentarer