Nyhetsartikkel

30 november 2018

Andritz her blitt tildelt kontrakten på elektro-mekanisk utstyr til Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk av Nord-Trøndelag E-verk AS

Andritz skal levere 2 Kaplan turbiner, generatorer, apparat – og kontrollanlegg samt luker og varegrinder til Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk.

Det nye kraftverket vil utnytte det samme fallet på 33.40 meter i Nedre Fiskumfoss og det blir således ingen nye damanlegg i forbindelse med utbyggingen. De nye Kaplan turbinene vil få en kapasitet på 2 x 150 m3/s som utgjør mer enn dobling kapasiteten i forhold til det gamle anlegget som ble bygget fra 1946 – 1957. Eksisterende Nedre Fiskumfoss som er utstyrt med tre stk Francis turbiner hver med en kapasitet 45 m3/s, skriver Andritz i en pressemelding.

Anlegget ligger i Namsen som er ansett som Norges beste lakseelv. Det er derfor lagt stor vekt på å velge fiskevennlige løsninger. Kaplan turbinene er i utgangspunktet ansett som mer fiskevennlig enn tidligere Francis turbiner med trangere vannveier og i tillegg har man gått for et vannfylt nav. Andritz har lang erfaring i vannfylte Kaplannav fra Sverige hvor Andritz har mere enn 100 anlegg i drift.

Gjennom moderne løsninger og økt kapasitet får man ut en produksjon på 382 GWh, som utgjør en økning på 105 GWh i forhold til dagens løsning. Litt mer lettfattelig forklart bidrar den nye installasjonen til nettet med forbruket til rundt 19 000 husstander

I løpet av inneværende år har vi bidratt til å utvikle og optimalisere løsningene i og rundt kraftverket sammen med NTE og entreprenøren av bygg og tunneler, Skanska AS. Denne innsatsen bidro til å gjøre prosjektet mer lønnsomt, samt å få på plass vedlikeholdsvennlige løsninger for framtidig drift, forteller administrerende direktør Kjetil Toverud.
Anlegget skal bygges innenfor samme område som eksisterende kraftverk, som skal være i drift under store deler av byggetiden. Inntaket flyttes litt oppstrøms og det etableres en fangdam slik at man kan sprenge ut nye vannveier og kraftstasjonsbygg som blir liggende i fjell under E6’en. Avløpstunnelen skal legges på samme sted som eksisterende utløp slik at fisken påvirkes i minst mulig grad.

Toverud avslutter med at kontrakten med NTE føyer seg inn i rekken med nye store nye kontrakter hvor vi inneværende år har økt vår ordrereserve betydelig fra det norske kraftmarkedet. Dette sikrer langsiktig belastning i flere år for våre ansatte i Andritz på Jevnaker.

Kilde: Andritz

Kommentarer

kommentarer