Nyhetsartikkel

20 september 2018

Powel fullfører leveranse til Nordkraft – på budsjett og før tiden

Nordkraft Produksjon AS har tatt i bruk Powels Smart Energy plattform for hele produksjonsplanleggingsprosessen, fra sesongplanlegging til avregning. Under et år etter kontraktsignering er implementeringsprosjektet ferdigstilt, på budsjett og før tiden.

Av Informasjonsavdelinga, Powel

Systemskiftet var et viktig ledd i Nordkrafts fremtidsrettede strategi og en overgang til nye, digitaliserte og automatiserte plattformer. Disse skal bidra til å effektivisere og styrke driften betraktelig.

– Nordkraft har vært ekstremt fremoverlente og villige til å ta i bruk nye løsninger. Dette gjelder hele prosessen fra optimering, gjennom handel og til avregning. Særlig når det gjelder implementasjonen av stokastisk optimering av spotbudmatrisen ligger de langt fremme i forhold til mange andre nordiske aktører. Nordkraft har vist stor vilje til å automatisere og forbedre produksjonsplanleggingsprosessen – og det har de lykkes med, sier prosjektleder i Powel, Ola Lome.

Powels løsninger er fleksible og plattformen som Nordkraft har tatt i bruk har blitt satt sammen og finjustert sammen med selskapet, slik at den er optimal for deres behov. Nordkraft er meget fornøyd, både i forhold til de nye løsningene og selve gjennomføringen av prosjektet.

– Det har vært et implementeringsløp som vi alle har vært forent om og vi føler vi har tatt et kvantesprang i løpet av våren. Vi har fått en verktøykasse hvor alt ligger inne i et og samme program, også informasjon vi tidligere måtte på eksterne nettsider for å finne. Det er en himmelvid forskjell fra der vi var i vinter og vi føler vi er godt rustet for fremtidens utfordringer, sier Tore Schjelderup, produksjonsplanlegger og prosjektleder hos Nordkraft.

Nordkraft har store vekstambisjoner innenfor operatørskap av kraftverk og denne digitaliseringsprosessen bidrar til å sikre nøyaktig planlegging og gjøre dem mindre sårbare.

– Når vi nå har hele prosessen fra langtidsplanlegging via optimering og handel, til avregning i samme brukergrensesnitt tror vi dette vil bidra til mer effektiv drift ved at vi tar bedre beslutninger basert på grundig datagrunnlag. Prosjektet har bidratt til at vi opererer mer presist i markedene og får brukt mer tid på kvalitetssikring av våre ageringer i de ulike markedene. For Nordkraft betyr 1% bedre beslutninger en merinntekt på cirka 4 millioner kroner i året. Det er for tidlig å tallfeste gevinsten fra implementasjonen men vi snakker kanskje om 2,5% merinntekt som gir gevinst i størrelsen 10 millioner kroner for totalporteføljen, avslutter Schjelderup.

Powel AS har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester spesialtilpasset for å hjelpe energiselskap og offentlige virksomheter med bedre arbeidsprosesser og servicekvalitet. Selskapet er markedsledende innen løsninger for forvaltning og drift av kraftnett og planlegging av vannkraftproduksjon, og innen entreprenør- og kommunaltekniske sektorer. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996, og har i dag 500 ansatte, kunder i 20 land, og kontorer i åtte.

Kilde: Powel

Kommentarer

kommentarer