Nyhetsartikkel

10 september 2018

Full storm i markedet

Det aller meste som kan påvirke strømprisen peker oppover. Strømprisen for august ble den høyeste på ti år.

Av LOS Energy

Systemprisen for august ble i snitt 51,73 Eur/MWh. Dette er den høyeste prisen for august siden 2008. Prisen for juli og august er de høyeste vi har hatt, uavhengig av årstid, siden vinteren 2011.

Høyere priser i Europa
Helt siden tidlig vår har det vært historisk tørt og varmt. Været er en av faktorene som påvirker strømprisen, og det gjelder ikke bare her i Norden. Også i Europa har været gitt problemer med manglende vindkraft og økt etterspørsel etter strøm til kjøling.

Tørken og varmen har senket vannivåene i de europeiske elvene som brukes til å frakte kull inn til kullkraftverkene. Dette gjør at kullet må fraktes med langt dyrere togtransport, noe som løfter kostprisen til kullkraftprodusentene og dermed også de europeiske strømprisene. Varmt vann i de europeiske elvene har også gitt problemer for kjernekraften, som har måtte stenge ned på mangel av kjølevann.

Selv om det er ferietid på kontinentet er etterspørselen etter strøm stor, og kraftprodusentene har begynt å se på gasskraft for å dekke opp for dyrere kull og manglende kjernekraft. Samtidig som Asia støvsuger det globale markedet for flytende gass, har økt etterspørsel i Europa ført til at også gassprisen stiger. Kullprisen stiger også på bakgrunn av global vekst i etterspørselen. I tillegg, og dette er muligens den faktoren som trekker mest i strømprisene, har det på ett år blitt fire ganger så dyrt å slippe ut CO2 gjennom det europeiske utslippsmarkedet.

Det er vanskelig å få øye på faktorer som stimulerer til lavere strømpriser i Europa.

Tørken jevner ut prisene
Med en svekket ressurssituasjon i Norden etter den tørre sommeren, blir vi mer avhengig av import fra Europa, og dermed blir prisene mellom Norden og Europa likere. Gjennomsnittsprisen i Norden er noe høyere enn i Tyskland så langt i år, men fremtidsprisene har enda ikke steget opp til de tyske nivåene– det vil værutviklingen gjennom vinteren kunne påvirke i stor grad.

Kilde: LOS Energy

Kommentarer

kommentarer