Nyhetsartikkel

06 september 2018

Fri tilgang på nyheter

Betalingstjenesten for daglige nyheter fra KraftNytt.no er avviklet. Vi har lagt ut ca 5000 nyheter for abonnenter fritt ut til alle,slik at de kan leses uten brukernavn og passord.

Du vil fortsatt finne daglige nyheter på KraftNytt.no, men ikke i samme omfang som i betalingstjenesten.

Kommentarer

kommentarer