Nyhetsartikkel

17 august 2018

Konsernledelsen i Hafslund E-CO er klar

Det nye konsernet Hafslund E-CO ble etablert 4. juli i år. Det nyoppnevnte styret i Hafslund E-CO AS ansatte Finn Bjørn Ruyter som konsernsjef. Nå er den nye konsernledelsen klar.

Konsernledelsen i Hafslund E-CO blir følgende med virkning fra 1. september:

Finn Bjørn Ruyter – Konsernsjef

Tore Olaf Rimmereid – Visekonsernsjef og Konserndirektør Strategi

Heidi Ulmo – Konserndirektør Økonomi og finans – Martin S. Lundby er konstituert mens Heidi Ulmo er i fødselspermisjon

Alf Inge Berget – Konserndirektør Produksjon og adm. dir. i E-CO Energi AS

Kristin Lian -Konserndirektør Nett og adm. dir. i Hafslund Nett AS.

Toril Benum – Konserndirektør Ny Energi

Siw Hellesen – Konserndirektør HR og Organisasjonsutvikling

Per Arne Torbjørnsdal – Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt

Anders Østby – Konserndirektør Kraftmarked

– Jeg er glad for å ha fått på plass en svært kompetent konsernledelse, med like mange konserndirektører fra vannkraftdelen som fra nettdelen av konsernet, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

For mer informasjon, se hafslunde-co.no

Kommentarer

kommentarer