Seks av de ti våteste stedene i landet lå i landsdelen, skriver Adresseavisen.

Les mer i Adresseavisen