Nyhetsartikkel

26 juli 2018

Tørke fører til full stans i strømproduksjonen

Kraftselskap både i Midt-Norge og Sør-Norge melder at de har vært nødt til å stanse strømproduksjonen i flere av sine vannkraftverk.

Samtidig er strømproduksjonen godt under det som er normalt.

Norges vassdrags- og energidirektorat har aldri opplevd at grunnvannstanden har vært så lav over så store deler av landet på samme tid.

Kjempetørt
– Det er kjempetørt. To av de tre elvekraftverkene våre står. Det finnes ikke vann i elvene, forteller daglig leder i Tafjord kraft i Ålesund, Stig Falling.

Situasjonen er den samme over store deler av landet. Lite tilsig av vann har ført til at kraftselskapene må spare på vannet og holder igjen på strømproduksjonen.

– Tilsiget av vann til magasinene i Trøndelag har ikke vært så lavt siden 1958, forteller kommunikasjonsrådgiver i Trønderenergi, Tore Wuttudal.

Svært lite nedbør og mindre snøsmelting enn vanlig har ført til at vannstanden er så lav at selskapet har stanset strømproduksjonen i flere av sine vannkraftverk.

Lav vannstand i vannmagasinet til Håen kraftverk i Melhus kommune
Slik ser det ut i vannmagasinet til Håen kraftverk i Melhus kommune. Her er det full stans i strømproduksjonen. Det samme er tilfelle ved Sokna kraftverk ikke langt unna.Foto: NRK

 

Lav vannstand i vannmagasinet til Sokna kraftverk i Melhus kommune
Trønderenergi har stanser produksjonen av kraft i flere av sine kraftverk som her i Sokna kraftverk i Melhus kommune.Foto: NRK

Har stanset kraftverk
– Vi produserer langt under det som er normalt. Det er stans ved noen kraftverk, mens andre går som normalt, sier Wuttudal til NRK.

Tall fra NVE viser at det ved målestasjoner i Oppland, Hedmark og Trøndelag har kommet under en fjerdedel av det som er normalt av nedbør i juni.så kraftselskapet NTE har stanset all strømproduksjon i to av sine 23 vannkraftverk.

– Vi er meget restrektive og kjører ganske liten strømproduksjon. I noen av kraftverkene er det full stans, og i andre har vi minimumsproduksjon på grunn av veldig lite vann i magasinene, sier avdelingssjef i NTE Energi, Jo Langøygard.

– Vi ser ikke veldig dramatisk på situasjonen, men følger med fra uke til uke.

Mindre inntekter
Mindre strømproduksjon påvirker også inntjeningen i kraftselskapene.

– Vi tør ikke å kjøre ned magasinene mer nå, til tross for at strømprisen er meget bra, sier Langøygard.

 • Tørke gir høyere strømpriser
 • – Høye strømpriser gjør at vi ikke taper så veldig mye, sier avdelingsleder Gaute Skjelsvik i Eidsiva vannkraft i Hedmark og Oppland.

  De har mindre strømproduksjon enn normalt og har stanset produksjonen helt i noen elvekraftverk.

  – Det er en veldig spesiell situasjon og den tørreste sommeren siden 1947, sier han.

  Ingersvann i Askøy kommune
  Det er lite vann over hele landet. Vanntanden i Ingersvatnet på Askøy utenfor Bergen synker så mye som 7 centimeter i døgnet.Foto: NRK

  Andre kraftselskap, som SKS i Nordland, som er størst nord for Trøndelag, følger med på den anstrengte situasjonen i vannmagasinene. De har noen store magasin og har foreløpig klart å holde produksjonen av strøm på et normalt nivå.

  – Vi ønsker regn, ellers blir vi mer og mer avhengig av import for hver dag. Dette er heldigvis ikke den verste tida av året og det brukes mindre strøm enn ellers i året, sier Tore Wuttudal i Trønderenergi.

  Kommentarer

  kommentarer