Nyhetsartikkel

24 juni 2018

Gasum utökar sina tjänster genom uppköpet av Enegia energimarknadstjänster

Gasum, Nordens ledande aktör inom gas, förvärvar det finska expertföretaget inom energi Enegias energimarknadstjänster. Bolagsaffären stärker Gasums nordiska strategi genom att möjliggöra en utvidgning av tjänsterna på grossistmarknaden för energi och skapa en plattform för att utöka produktutbudet till kunderna.

Gasum har undertecknat ett köpeavtal om förvärv av Enegias energimarknadstjänster. I affären ingår Enegia Consulting Oy:s, Enegia Portfolio Services Oy:s och intStream Oy:s aktier. Affären förväntas ske i augusti 2018, enligt et pressmeddelanden från Gasum Ab.

Enegias energimarknadstjänster har energibolag, industrin och den offentliga sektorn som kunder. Inom energimarknadstjänsterna arbetar cirka 35 anställda inom energiinköp och -försäljning samt inom handel med utsläppsrätter och gröna certifikat. Personalen på Enegias energimarknadstjänster flyttas över till Gasum i samband med affären. Energimarknadstjänsterna fortsätter sin verksamhet och tillhandahåller sina tjänster till de befintliga kunderna. Gasum har som mål att i och med uppköpet utöka sitt tjänsteutbud på naturgasmarknaden och i hela bolagets verksamhetsområde i de nordiska länderna.

”Energibranschen och gasmarknaden förändras snabbt. Kompetensen hos experterna på Enegia vidgar och stärker Gasums tjänstekoncept. Förvärvet gör att vi kan erbjuda ännu mer heltäckande tjänster åt våra befintliga kunder och vara vägvisare inom energibranschen. Förvärvet ger oss också en bra plattform för att utveckla vårt produktutbud framöver genom att utvidga tjänsterna både geografiskt och genom att tillhandahålla nya tjänster även på gasmarknaden”, säger Gasums vd Johanna Lamminen.

”I och med affären blir Enegia en expertaktör inom energiledning som drivs av EnerKey. Vi är nöjda med att Gasum som den nya ägaren av energimarknadstjänsterna även förstärker denna vidareutveckling och expansion av verksamheten,” säger Enegia Group Oy:s vd Kalle Ahlstedt.

Källa: Gasum Ab

Kommentarer

kommentarer