Nyhetsartikkel

08 juni 2018

Enighet om å styrke nordisk energisamarbeid

Terje Søviknes og de andre nordiske energiministerne har nå lagt frem en erklæring om å styrke nordisk lederskap i den globale energiomstillingen.

Mot slutten av mai møttes de nordiske energiministerne i Lund i Sverige for å diskutere Nordens posisjon i den globale energiomstillingen. Det var bred enighet om å styrke det nordiske lederskapet gjennom tettere samarbeid, skriver Energi Norge på sine nettsider.

Nordisk kraftmarkedsforum
De nordiske energiministerne ble blant annet enige om å organisere et nordisk kraftmarkedsforum fra høsten. Målet er å samle landenes ekspertise og ressurser for å samarbeide om et mer integrert kraftmarked.

Nordenergi, som er et samarbeid mellom de nasjonale bransjeforeningene i Norden, er svært positive til organiseringen av et slikt forum.

– Vi har sammen med våre nordiske bransjekollegaer tatt til orde for et nordisk kraftmarkedsforum, og det er positivt at ministrene nå etablerer dette. Vi tror det vil bidra til enda tettere samarbeid mellom de nordiske markedene, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Nordenergi består av representanter fra Sverige, Finland, Island, Danmark og Norge, og jobber sammen for å gi den nordiske energinæringen en felles stemme.

Tett samarbeid
Det europeiske energimarkedet er i endring, og det skaper både utfordringer og muligheter for nasjonale myndigheter og selskaper. Nordenergi og Energi Norge ser nå frem til et enda tettere samarbeid.

– De nordiske bransjeorganisasjonene og selskapene er dedikerte i arbeidet med å fremme og utvikle bærekraftige eksportmuligheter for energi. Nordens fremtidige suksess må bygges på videre tett samarbeid på alle nivåer, avslutter Ulseth.

Kommentarer

kommentarer