Nyhetsartikkel

31 mai 2018

CO2-kvoteprisen skyter strømprisene til værs

Akkurat nå er det prisen på de europeiske CO2-kvotene som er mest avgjørende for strømprisen i Norden. Siden nyttår har prisen på disse kvotene doblet seg.

Av porteføljeforvalter Magnus Lingjærde, LOS Energy

Spotprisen fortsetter å styrke seg, og vi har ikke nok snøsmelting til at det legger en demper på prisene. Det er prisen på de europeiske utslippskvotene på CO2 som er årsaken til at strømprisen fortsetter å stige.

I terminmarkedet har vi hatt en liten korreksjon denne uken, men prisene er fremdeles sterke.

Utslippsmarkedet
For å nå målene i Kyoto-avtalen etablerte EU et marked for utslipp av CO2. Dette innebærer at industri som slipper ut CO2 må kjøpe utslippskvoter som skal kompensere for utslippet.

Den opprinnelige tanken bak utslippsmarkedet var at de mest effektive og lønnsomme tiltakene for utslippskutt skulle prioriteres først, og politikerne mente at markedet var de beste til å gjøre denne vurderingen.

For lav pris

Nå har et stort overskudd av CO2-kvoter hopet seg opp i markedet. Årsaken til dette er flere finanskriser i EU kombinert med utflagging av industri.

Politikerne mener at det store overskuddet av kvoter skyldes at prisen på CO2-kvotene har vært for lav, og at det ikke motiverer den etablerte industrien til å få ned utslippene. For å sette inn et nytt gir i dekarboriseringen av EU, innføres nå et nytt tiltak i utslippsmarkedet. Tiltaket har til hensikt å redusere overskuddet av kvoter i markedet, og dermed øke prisen.

CO2-kvoteprisen har doblet seg
Det nye tiltaket for å redusere overskuddet av CO2-kvoter trer i kraft fra 2019. Markedet ser ut til å forvente at det kan trigge et kraftig løft i kvoteprisen, noe som har økt kjøpsinteressen allerede nå. Dette gir utslag i at CO2-kvoteprisen har doblet seg siden nyttår. Dette har igjen hatt stor innvirkning på kostnaden for å produsere kullkraft.

Merkbar oppgang i prisen
Et kullkraftverk slipper ut nesten ett tonn med CO2 per MWh som blir produsert. Dette innebærer at når man får en oppgang i kvoteprisen, får man også en merkbar oppgang i kostprisen på strøm produsert i kullkraftverk. Dette har satt sine spor for de europeiske spot- og terminprisene, noe som igjen har hatt effekt på de nordiske kraftprisene.

Se kraftkommentaren på video

Kilde:LOS Energy

Kommentarer

kommentarer