Nyhetsartikkel

30 mai 2018

MP-förslaget: Pengar från vatten- och vindkraften ska stanna lokalt

Senast år 2040 ska Sverige ha 100 % förnybar elproduktion. Miljöpartiet vill att de regioner, kommuner och områden den viktiga förnybara energiproduktionen i Sverige produceras i högre grad ska få möjlighet till ersättning för och vara delaktiga i omställningen.>

Att fastighetsskatten för vattenkraft i Sverige går till staten är internationellt sett ganska unikt. En återbäring är något som efterfrågas av såväl kommuner som kraftbolag. Därför kommer Miljöpartiet i den breda skatteöversyn som vi föreslår ska ske under nästa mandatperiod att driva frågan om att fastighetsskatten för vattenkraften ska tillfalla regionerna där vattenkraften är lokaliserad. Förslaget presenterades tidigare under lördagen av språkröret Gustav Fridolin och bostadsminister Peter Eriksson.

Lokal acceptans för vindkraftverk är centralt för utbyggnaden av vindenergi i Sverige. Därför krävs incitament för lokalt deltagande i utbyggnaden. För att stärka incitamenten för kommuner att bygga ut vindkraften ytterligare vill Miljöpartiet att fastighetsskatten för vindkraft ska tillfalla de kommuner där vindkraftverken är lokaliserade.

Ett annat sätt att uppnå lokal delaktighet är att erbjuda alla som bor i närheten av ett blivande kraftverk möjlighet att bli delägare genom att köpa andelar i kraftverket. Ett sådant system har exempelvis visat sig framgångsrikt i Danmark och kan fungera som underlag till ett svenskt liknande system.

– Jag är trött på bilden av landsbygden som tärande. Många av det gröna samhällets lösningar finns här, som den nära maten och den förnybara energin. Genom att säkra att en större del av intäkterna från det som produceras på landsbygden stannar i landsbygden kan vi också förändra villkoren för många landsbygdskommuner och uppfattningen om landsbygden, säger Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet de gröna.

– Fler ska kunna vara en del av förändringen när Sverige blir ett land med hundra procent förnybar el. Därför borde privatpersoner få ett ekonomiskt incitament, utöver den uppenbara klimatvinsten, om det ska byggas vindkraft i närheten av där man bor, säger Lise Nordin (MP), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson.

Kommentarer

kommentarer