Nyhetsartikkel

24 mai 2018

14,1 millioner kroner i overskudd i Svorka Energi

Svorkas årsrapport for 2017 viser et årsresultat på 14,1 millioner kroner.

– Dette er et resultat som kommer eierkommunene Surnadal, Rindal og Halsa til gode i form av skatter, arbeidsplasser, utbytte og lokal støtte til lag og foreninger. Selskapet har samtidig blikket rettet mot fremtiden, og tar stadig viktige grep for å sikre vekst også på sikt, heter det i en pressemelding fra selskapet med base i Surnadal.

I slutten av 2013 startet selskapet  prosjekt Svorka 2020.

– Prosjektet handler om hvordan vi skal være relevante for våre kunder i fremtiden. Dagens samfunn blir mer digitalt, automatisert og med løsninger som er enklere for våre kunder, og vi må være med på utviklingen. Svorka 2020 handler også om å ta i bruk ny teknologi og skape vekst i nye geografiske områder innenfor bredbånd. Satsingen på bredbånd har gitt oss en betydelig kundevekst de siste årene. Svorka har økt kundeantallet fra 8000 kunder i 2014 til 13.000 kunder ved utgangen av 2017, sier administrerende direktør i Svorka, Halvard Fjeldvær.

Svorka har de siste årene investert betydelige midler gjennom damrehabilitering, nett og bredbånd. Svorka har fokus på å benytte lokale leverandører i sine utbyggingsprosjekter, i tillegg til å bruke lokale leverandører i den løpende driften av selskapet. Svorka kjøpte i 2017 varer og tjenester fra lokale leverandører for 48,8 millioner kroner.

– Svorka er opptatt av sin rolle som støttespiller for lokale lag og organisasjoner. For Svorka er det viktig å gi litt til mange fremfor mye til få, og selskapet ønsker gjennom sitt brede engasjement å bidra til trygge og gode oppvekstsvilkår, positive opplevelser i skolen og attraktive fritidstilbud. På denne måten er Svorka med og bygger en attraktiv region, ifølge pressemeldingen.

Som regionalt energiselskap kan Svorka tilby god beredskap gjennom lokal tilstedeværelse.

– Svorka kommer også i fremtiden til å jobbe målrettet for at våre kunder i minst mulig grad skal bli påvirket av uventede hendelser i nettet, skriver selskapet.

Kommentarer

kommentarer