Nyhetsartikkel

18 mai 2018

Heteslag i kraftmarkedet

Kombinasjonen av gode økonomiske tider, dyrere fossile råvarer og uro i Midtøsten bidrar til kraftige prisøkninger i kraftmarkedet.

Av direktør Magnus Lindgjærde, LOS Energy

Flere kjøpere enn selgere i markedet bidrar også til at prisene har en uvanlig bratt oppgang.

25 prosent økning siden mars
Ekstremt varmt og tørt vær må ta noe av skylden for den kraftige oppgangen i terminprisene, men mest av alt skyldes dette en prisøkning på fossile råvarer og utslippsrettigheter knyttet til de fossile råvarene.

Siden midten av mars har både kullprisen og prisen for å slippe ut CO2 steget med over 25 prosent. Kullkraftverk er avhengig av både kull og CO2-utslippsrettigheter. Med den kraftige prisoppgangen på utslippsrettigheter og kull stiger også prisforventningene for strøm i markedet.

Negativ nedbør
Ifølge prognosene skal det regne oppover(!) de neste ti dagene. Fenomenet kalles negativ nedbør, og innebærer at det skal fordampes mer vann fra snø og magasiner enn det som ventes av nedbør. Det er det fine været i Norden som er årsaken til at vi får negativ nedbør. Det fine været bidrar også til rask snøsmelting, noe som igjen fører til flom flere steder.

Nullpriser i Norden
Mye vann i vassdragene gir et press i spotprisen, og fra onsdag til fredag forrige uke førte dette til priser ned mot null i store deler av Norden. På tross av store mengder smeltevann viser spotprisen at produsenten kan ha fått kontroll på kraftproduksjonen. Smeltevannet føres med elver inn i magasinene, og spotprisen er derfor oppe på de nivåene vi hadde før snøsmeltingen startet.

Se Ukas kraftkommentar fra LOS Energy

Kommentarer

kommentarer