Nyhetsartikkel

16 mai 2018

Om elnätet inte klarar vintern

Om två år är Sverige dåligt rustat för att möta en riktigt kall vinter. Svenska Kraftnät varnar för effektbrist som kan leda till att delar av elnätet stängs.

Redan i vintras testades nuvarande system, när oljekraftverket i Karlshamn under det kallaste dygnet i februari sattes igång för att vara i beredskap. Nu föll det lyckligt ut med kärnkraftsreaktorer och vattenkraft i full produktion och med en vindkraft som levererade över snittet. Men om två år är kärnkraftskapaciteten kraftigt reducerad och även med ytterligare utbyggd vindkraft kan en kall vintervecka sammanfalla med att det blåser lite och att grannländerna inte heller har el att exportera. Genom nedläggningen av två reaktorer i Ringhals 2019 och 2020 försvinner 1700 megawatt, vilket försämrar effektbalansen i elnätet väsentligt. En kall vindstilla vinterdag kan det medföra betydande problem. I värsta fall kommer inte ens importen av el att räcka till, utan elnätet får delvis släckas ner, skriver Kristianstaddsbladet på lederplass og fortsetter:.

«Hilda Dahlsten, chef för energianalyser på Svenska kraftnät, frågar sig hur stora risker svenska politiker är beredda att ta med elnätets driftssäkerhet. Hon säger: ”Ingen räknade för några år sedan med att fyra kärnreaktorer skulle komma att avvecklas till 2020 eller att vindkraften skulle byggas ut så enormt. Redan ett par år framåt i tiden är osäkerheten i praktiken jättestor”.

Sverige hade under lång tid ett stabilt och koldioxideffektivt elsystem med vattenkraft och kärnkraft. Genom denna elförsörjning har Sverige medverkat till att hålla nere de globala koldioxidutsläppen, då det möjliggjort miljövänlig produktion av exempelvis stål och pappersmassa. Tyvärr har Sverige under namnet av miljöpolitik hamnat i en onödigt obekväm elsits. I ett samhälle som dessutom förbereder sig för att bli mer elberoende, med exempelvis omställning av fordonsflottan, ökar känsligheten ytterligare.

I en annan klokare värld hade Sverige kunnat ställa om till en elmix där modern kärnkraft av fjärde generationen haft en självklar roll. Det hade ökat säkerheten i elnätet och gjort att svensk kärnkraftsindustri på ett bättre sätt kunnat bidra till global expansion av säker kärnkraft, en nödvändighet för att minska användandet av fossila bränslen. Det är viktigt att komma ihåg när antikärnkraftspartierna idag talar om att ställa om till ett fossilfritt Sverige – de har i själva medverkat till att Sverige kommit längre från ett sådant mål och till ökade utsläpp av koldioxid.»

Kommentarer

kommentarer