Nyhetsartikkel

07 mai 2018

Norge hadde strømunderskudd på 648 gigawattimer i april

70,1 prosent av tiden i april måtte Norge importere strøm fra utlandet.

Norge er en energinasjon, og normalt har vi en strømproduksjon som er større enn forbruket. Det gjør at vi kan eksportere strøm til utlandet og tjene penger på det, skriver enerWE.

Denne vinteren har imidlertid situasjonen vært litt anerledes enn vanlig. Vi har hatt en sen vinter, og vi har hatt en periode på hele 5 uker der Norge har importert mer strøm enn vi har eksportert.

Når vi nå skriver mai måned har vi hentet ut tallene for april, og de viser at Norge måtte importere mer strøm enn vi eksporterte. Totalt importerte vi 648 gigawattimer mer enn vi eksporterte.

Fordelt på dager var det bare seks dager der vi hadde strømoverskudd nok til at vi eksporterte mer strøm enn vi importerte, mens vi i de resterende 24 dagene måtte importere strøm over utenlandskablene.

På timesbasis hadde vi 215 timer med mer eksport enn import, og hele 505 timer med mer import enn eksport. Det betyr at i 70,1 prosent av tiden måtte Norge importere strøm fra utlandet.

Det har vært mange timer med mer import enn eksport av strøm i april.

Kommentarer

kommentarer