Olje- og energidepartementet har gitt Oslo Economics i oppdrag å forberede et underlag for departementets vurdering av en videre utvikling av opprinnelsesgarantiordningen og varedeklarasjon for strøm. På møtet 12. juni vil Oslo Economics presentere sine foreløpige funn og vurderinger. Møtedeltakerne vil få anledning til å komme med kommentarer og innspill til Oslo Economics før de ferdigstiller sin rapport. Rapporten skal etter planen leveres i september.

Mer informasjon om oppdraget til Oslo Economics finnes her.

Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Tidspunkt: 12. juni 2018 kl. 09.00-12.00

Påmelding på e-post til Heidi Lundberg: hel@oed.dep.no innen fredag 25. mai.

Program:

08:30-09:00 Ankomst

09:00-12:00 Oslo Economics presenterer sine foreløpige funn og vurderinger.

Kommentarer og innspill fra møtedeltakerne.

12:00 Lunsj