Nyhetsartikkel

04 mai 2018

Kjøper Norske Skogs fabrikker

Oceanwood kjøper Norske Skogs fabrikker for 235 millioner euro, eller 2,27 milliarder kroner.

Investeringsselskapet Oceanwood, som igangsatte auksjonsprosessen i Norske Skogindustrier ASA, har nå inngått avtale om kjøp av alle aksjene i driftsselskapet Norske Skog AS, som kontrollerer Norske Skogs fabrikker.

Dette skriver selskapet i en pressemelding fredag morgen.

Norske Skog har vært gjennom en krise de siste årene på grunn av høy gjeld, og har lenge ligget i forhandlinger med kreditorene. Styret i Norske Skogindustrier ASA meldte oppbud i desember 2017.

 – Dette er en av de viktigste milepælene for Norske Skog konsernet gjennom de siste årene, sier Sven Ombudstvedt, styreleder i Norske Skog AS ifølge E24.no.

– Det avslutter nesten to år med iherdig innsats og engasjement for å finne en løsning for Norske Skog-konsernets kapitalstruktur. Oceanwoods beslutning om å kjøpe en majoritetsposisjon i det sikrede obligasjonslånet, og deretter beslutningen om å igangsette en salgsprosess, viste seg å være nøkkelen til å løse opp den fastlåste situasjonen som truet fremtiden til konsernets operative virksomhet, sier han.

De sentrale verdiene i Norske Skog er syv papirfabrikker i Skogn og i Halden i Norge, franske Golbey, østerrikske Bruck, newzealandske Tasman og australske Albury og Boyer.

Kontaktet 100 mulige budgivere
I meldingen fremgår det at mer enn 100 potensielle budgivere har blitt kontaktet, men at Oceanwoods bud ga det høyeste salgsprovenyet i kontanter for aksjene og enkelte konsernlån.

Oceanwood begynte å investere i Norske Skog i 2015.

 I november 2017, da det ble klart at det ville være vanskelig å oppnå en omforent løsning på de finansielle problemene i det tidligere Norske Skogindustrier ASA-konsernet, bestemte vi oss for å handle for å beskytte de operative selskapene, sier John Chiang, investeringsdirektør i Oceanwood, i meldingen.

Slik fordeles pengene
Kjøpesummen på 235 millioner euro i kontanter skal ifølge selskapet fordeles i samsvar med en interkreditoravtale og dekke visse kostnader og utgifter, til innehaverne av et sikret obligasjonslån på 290 millioner euro med forfall i 2019 og til långiverne av en likviditetsfasilitet på 16 millioner euro.

Pengene vil dekke rundt 69 prosent av utestående forpliktelser til lånet og likviditetsfasiliteten.

De vil ikke gi dekning til innehaverne av to garanterte obligasjonslån på 159 millioner euro og 61 millioner dollar med forfall henholdsvis 2021 og 2023. Disse er utstedt av Norske Skog Holding AS.

Kommentarer

kommentarer