Nyhetsartikkel

02 mai 2018

Støtte fra NVE til eksterne FoU-prosjekter på energiområdet

For å tydeliggjøre hvilke prosjekter NVE ønsker å støtte i 2018 har vi valgt ut fem prioriterte områder med underliggende problemstillinger som skal gjøre det lettere for FoU-miljøene å fremme relevante prosjekter.

De fem prioriterte områdene er:

  • Vannkraftens rolle
  • Fleksible energisystemer
  • IKT-sikkerhet
  • Miljøvirkninger av energianlegg
  • Sikker drift av kraftforsyningsanlegg

Les mer om problemstillinger vi ønsker svar på her.

For å sikre relevante søknader en god og rettferdig behandling har NVE endret rutinene for mottak av søknader.  Endringen er gjort for å sikre god nok tid til å samkjøre/vurdere søknadene.

Fra 2018 skal søknader sendes nve@nve.no innen 31.05.2018.

Kommentarer

kommentarer