Nyhetsartikkel

25 april 2018

Solid NTE-resultat

NTE fikk et driftsresultat på 745 millioner kroner i 2017. Det er en forbedring på 394 millioner fra året før. Fjorårets eier, Nord-Trøndelag fylkeskommune, ble tilført totalt 180 millioner kroner.

– Dette er et solid resultatet som gir oss kraft til å fortsette arbeidet med å utvikle fornybarsamfunnet, sier konsernsjef Christian Stav. –Vi skal være en trøndersk pådriver for bærekraft og klimaløsninger gjennom å levere grønn energi, smarte energiløsninger og lynraskt fiberbasert bredbånd, fortsetter Stav.

Resultat før skatt ble 680 millioner kroner, skattekostnaden var 327 millioner kroner og konsernets resultat etter skatt ble 353 millioner kroner. De 180 mill. kr som er tilført eieren, består av renter og avdrag på ansvarlig lån, konsesjonsavgift og utbytte.

– Kraftprisen ble noe lavere i 2017 enn i 2016. En rekordhøy kraftproduksjon på 4 503 GWh bidrar derimot til solid resultatforbedring. Fjorårets produksjonen tilsvarer årlig elforbruk i nær 230 000 husstander og er en økning på over 25 prosent fra 2016, sier Stav.

– I løpet av fjoråret bygde vi to nye kraftstasjoner, Storåselva i Snåsa og Byafossen i Steinkjer, som begge settes i produksjon i løpet av de nærmeste ukene. Sammen med satsingen på solenergi og smarthusløsninger bidrar dette til et mer klimavennlig samfunn. Vi leverer stadig mer fornybar energi til sluttkunder over hele landet og antall fiberkunder i Trøndelag fortsetter å vokse, slik at mer enn 110 000 trøndere nå bruker våre fiberløsninger, sier Christian Stav.

Samfunnsregnskapet, utarbeidet av Trøndelag forskning og utvikling, viser at konsernets virksomhet i fjor ga grunnlag for mer enn 1800 arbeidsplasser i Trøndelag. 736 av disse er NTEs egne ansatte. Totalt utgjorde ringvirkningene i Trøndelag fra NTEs virksomhet 1 126 millioner kroner, dette er lønn til ansatte, skatt, avgifter og garantiprovisjon til kommuner og fylke, avkastning, rente og avdrag til eier, omsetning hos underleverandør og bidrag til kultur og idrett.

– Dette illustrerer godt at verdiskapningen fra NTE i alle hovedsak blir liggende igjen i regionen og bidrar til utvikling av samfunn og arbeidsplasser i Trøndelag, sier konsernsjef Christian Stav.

 

Hovedtall for NTE i 2017:                                                                     

2017 2016
Omsetning 2 949 2 439
Driftsresultat 745 351
Resultat før skatt 680 159
Skattekostnad 327 119
Årsresultat e. skatt 353 40
Totalkapital 8 802 8 655
Egenkapital 4 285 3 973
Kraftproduksjon (GWh) 4 503 3 549

 

Kommentarer

kommentarer