Nyhetsartikkel

17 april 2018

Trønderenergi dobler utdelingen til eierkommunene

Den største eierkommunen, Melhus kommune, får 27,3 millioner kroner.

Trønderenergi fikk et resultat før skatt på 653 millioner kroner i 2017. Dette er nesten 300 millioner mer enn i 2016.  I 2016 leverte TrønderEnergi et resultat før skatt på 354 millioner kroner.

Det bedrede årsresultatet skyldes blant annet høyere produksjon, noe høyere kraftpris, og effekter av TrønderEnergis endrings- og forbedringsarbeid de siste årene, opplyser energikonsernet i en pressemelding.

Melhus største eier
Melhus kommune som er største eier, får en samlet tildeling  på 27,3 millioner kroner, forutsatt at styrets anbefaling blir godkjent av generalforsamlingen, som nå får et forslag om at utdelingen til eierne i TrønderEnergi mer enn dobler seg for 2017.

Forutsatt godkjenning vil eierne vil motta 197 millioner kroner, mot 96 millioner kroner i 2016.

I dette tallet inngår også rente på et obligasjonslån som eierne inngikk i en avtale med TrønderEnergi i 2013.

Konsernets skattekostnad ble på 159 millioner kroner i 2017.

Sterkere i konkurransen
– TrønderEnergi har de siste årene gjennomført en rekke forbedringsprogrammer kombinert med et tydeligere fokus på kjernevirksomheten. Vi har en kultur der våre medarbeidere over hele linja tar ansvar for forbedringer og god drift, og det er en viktig årsak til at vi leverer så godt som vi gjør, sier konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold.

Endringsarbeidet i TrønderEnergi fortsetter. Konsernet meldte i slutten av februar 2018 om flere nye endringer som både skal bidra til framtidig konkurransekraft for TrønderEnergi, og samtidig styrke virksomhetens evne til å utnytte de mulighetene og utfordringene ny fornybarteknologi, nye forretningsmodeller og nye markedsmodeller skaper for kraftbransjen.

– Overgangen til et mer bærekraftig og klimavennlig energisystem skaper forretningsmuligheter for TrønderEnergi, Trøndelag og AS Norge. Disse mulighetene ønsker vi å bidra til at vi og Trøndelags-regionen tar posisjoner i, sier Gjersvold.

Samlet kraftproduksjon for TrønderEnergi ble i 2017 på 2 366 GWh, mot 1 840 GWh i 2016. Hoveddelen av produksjonen omsettes på kraftbørsen, gjennomsnittlig kraftpris for Midt-Norge (NO3) ble 27,5 øre pr kWh i 2017, mot 26,6 øre i 2016.

Fornybart
I 2017 ble Fornybarklyngen opprettet i Trøndelag, med TrønderEnergi som en av initiativtakerne.

– Vi har store ambisjoner for å bidra til å bane vei for fornybarsamfunnet, men vi har også store ambisjoner på vegne av Trøndelagsregionen, og det å opprette en slik klynge her i Midt-Norge tror vi vil bidra både til å styrke oss selv og regionen, sier Gjersvold.

Kommentarer

kommentarer