Nyhetsartikkel

10 april 2018

Energigas Sverige bjuder in till lansering av nationell biogasstrategi

I väntan på regeringens biogasutredning presenterar Energigas Sverige ett förslag till Nationell biogasstrategi, genom att bjuda in till lanseringen den 12 april i Stockholm.

Biogas är cirkulär ekonomi i praktiken och avgörande för att nå våra miljö- och klimatmål. Försörjningstrygghet, arbetstillfällen och tillväxt är andra viktiga samhällsnyttor med biogaslösningar.

Regeringen har aviserat att de ska tillsätta en biogasutredning. I väntan på den utredningen lanserar Energigas Sverige, tillsammans med ledande branschaktörer, ett förslag till Nationell biogasstrategi. Det övergripande målet i strategin är att minst 15 terawattimmar biogas ska användas i Sverige 2030. För att nå det målet krävs åtgärder från många olika aktörer. I rapporten lyfts bland annat frågan om den importerande biogasen som är kraftigt subventionerad, och behovet av långsiktigt stabila spelregler.

Bland de medverkande finns forskare, branschfolk och politiker.

Kommentarer

kommentarer