Nyhetsartikkel

05 april 2018

VP – Head of Civil Works

Til å utvikle damsikkerhetsområdet i Statkraft søker vi en engasjert og dyktig leder (Stillingsannonse)

Du vil inngå i lederteamet i Statkrafts sentrale tekniske stab som har ansvaret for de tekniske disiplinene og O&M arbeidsprosesser for Statkraft Power Generation.

Hovedoppgaven er å utvikle fagområdet i en periode med store endringer i myndighetskrav og stor aktivitet på damrehabilitering. I dette inngår å:

  • Utvikle Statkrafts overordnede styring av arbeidet med vassdragstekniske disipliner
  • Jobbe aktivt på strategisk nivå med myndighetene for å sikre riktige rammevilkår for trygg og kostnadseffektiv forvaltning av vassdragsanlegg
  • Bistå med faglig støtte og rådgivning i en stor prosjektportefølje
  • Følge opp og øke verdien av FoU og bransjesamarbeid innen fagområdet
  • Videreutvikle et profesjonelt nettverk med våre norske og internasjonale operasjonelle enheter
  • Lede avdelingen og sikre profesjonell faglig støtte til våre operasjonelle enheter
  • Som leder skal du utvikle og lede et team med dyktige medarbeidere
  • Les resten av stillingsannonsen her

Kommentarer

kommentarer