Nyhetsartikkel

05 april 2018

Ny strømmåler avverget brann hos nettkunde

Data fra de nye smarte strømmålerne kan gi indikasjoner på jordfeil, spenningskvalitet og asymmetri, og i ytterste konsekvens redde liv.

Det fikk nettselskapet Haugaland Kraft erfare. Med ny teknologi fra den smarte strømmåleren kunne nettselskapet se tydelig indikasjoner på en kritisk spenningsfeil hos en av sine privatkunder. Nettselskapet sendte straks ut en montør for å avdekke årsaken, som viste seg å være en rødglødende inntaksboks der ledningene lå og gnistret bak dekselet.

– Dette er en såkalt klemmefeil i kundens eget anlegg, der skruene som holder ledningene på plass ikke er skrudd tilstrekkelig fast. Slike feil er vanskelig å oppdage for kunden og kan forverres over lang tid ved at ledningene vibrerer og løsner fra festet. Til slutt kan varmeutviklingen blir så stor at den skaper brann i kundens bolig, og i dette tilfellet var situasjonen prekær, sier prosjektdirektør Asbjørn Tverdal i Haugaland Kraft i en pressemelding fra Validér.

Nye muligheter
Den siste tiden har norske medier skrevet mye om de nye strømmålerne og hvordan dette vil påvirke kundenes hverdag. Det som derimot ikke har vært særlig omtalt er de nye og spennende mulighetene knyttet til blant annet spenningsanalyser og jordfeildeteksjon. Daglig leder Thomas Thiis i Validér, som står for utrullingen av nye målere for en rekke nettselskaper, mener de positive sidene må trekkes frem.

Smart måler

Daglig leder i Validér, Thomas Thiis, viser hvordan store mengder data fra 780.000 smarte strømmålere analyseres og visualiseres i en egenutviklet dashbord-løsning. Foto: Validér

– Jeg mener mange av de virkelig positive ringvirkningene av AMS-innføringen i Norge dessverre ikke kommer godt nok frem. Tilgang til mer informasjon og kunnskap vil føre til økt sikkerhet for sluttkundene som kan ha skjulte feil i egne elektriske anlegg, sier Thiis.

Skjulte feil
Feil på kundens elektriske anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr er årsak til nærmere 50 prosent av alle branner i Norge. Kunden er selv ansvarlig for sitt eget elektriske anlegg, og skjulte feil kan ligge uoppdaget over mange år. Dette kan nettselskapene nå få bedre tilgang til via de smarte målerne. Med nye tjenester for kundene kan nettselskapene ved hjelp av innsamlede data få informasjon om blant annet jordfeil, spenningskvalitet og asymmetri.

Kommentarer

kommentarer