Nyhetsartikkel

05 april 2018

Akutt behov for snøsmelting – Priskommentar mars

Mens mye vinterkulde og lite nedbør har gitt rekordlave vannmagasiner og akutt behov for snøsmelting, ferdigstiller Finland nå Europas dyreste bygning som vil sikre Norden kraftoverskudd.

Av LOS Energy

Den nordiske engrosprisen på strøm havnet på 43,43 €/MWh for mars. Dette er nesten 50 prosent dyrere enn mars-snittet for de siste fem årene. Årsaken til den høye prisen handler om været, og frykten for å gå tom for vann mens vi venter på snøsmeltingen.

Etterlengtet snøsmelting
Mens de iskalde vinterdagene har skapt ekstra stor etterspørsel etter strøm, har lange perioder med lite nedbør gitt lite påfyll i magasiner og snøreserver. Resultatet er stedvis svært lave nivåer i vannmagasinene. I følge den offentlige statistikken er ikke vannmagasinene for Norden som helhet på noen kritiske nivåer, men ser vi på prisområdene for Oslo, Midt-Norge og Stockholm, er nivåene godt under normalen. Dermed behøver vi en snøsmelting, og det raskt.

Ekstra spenning i kraftmarkedet
Men været gjør som det vil, og meteorologene melder om fortsatt kjølig vær – noe som skaper ekstra spenning i kraftmarkedet: Prognosene tyder på at de mest utsatte områdene faktisk kan gå tomme for vann dersom snøsmeltingen blir vesentlig forsinket.

Flomfare
Ironisk nok er det også prisområdet Oslo (Østlandet – Norge) som nå har størst flomfare på grunn av det nå er blitt uvanlig mye snø flere steder i fjellet, etter en snørik start på vinteren. Hvordan dette scenariet utspiller seg, ser vi først når vårsola kommer for fullt og smeltingen kommer i gang.

Lave magasinfyllinger i disse områdene gjør uansett at spotprisen og de kortsiktige kraftprisene har løftet seg de siste ukene.

Europas dyreste bygning
Med kraftoverskudd i Norge og Sverige antar vi at Norden som helhet skal få et overskudd av kraft i løpet av neste år. I Danmark forventes det at massiv utbygning av vind- og solkraft kan gi et overskudd av kraft i løpet av noen få år, mens Finland først skal ferdigstille to nye kjernekraftreaktorer før de kommer i en overskuddsituasjon.

Den første av disse reaktorene har forøvrig stått for en budsjettsprekk av episke proporsjoner: Reaktoren skulle egentlig koste 3,2 milliarder euro og stå ferdig i 2009. Nå ser den ut til å kunne åpne for kommersiell drift i 2019, ti år forsinket – og med en sluttpris på 8,5 milliarder euro.

Finnene lar seg ikke skremme
Prisen ble først kjent i mars, da den franske leverandøren Areva og kjernekrafteieren TVO inngikk et forlik om prosjektet. Nå vil reaktoren bli Europas dyreste bygning, og faktisk også verdens nest dyreste bygning.

Men finnene lar seg ikke skremme av dette prosjektet, og er allerede i gang med å bygge ytterligere en ny reaktor ved tettstedet Pyhäjoki, 40 mil lengre nordover langs kysten. Denne er planlagt med driftsstart i 2025, og leveres av det russiske selskapet Rusatom Energy International.

Kilde: LOS Energy

Kommentarer

kommentarer