Nyhetsartikkel

09 mars 2018

Flertall mot funksjonelt skille

Flertallet i Energi og miljøkomiteen sa torsdag ja til å støtte SPs forslag om å droppe det byråkratiserende kravet til det funksjonelle skillet for alle selskaper med færre enn 30 000 kunder.

-I Distriktsenergi er vi svært fornøyde med flertallets beslutning og vi vil berømme opposisjonen for å stå samlet mot et byråkratiserende og kostnadskrevende krav fremsatt av den forrige regjering, sierr styreleder Halvard Fjeldvær og daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi til orgnaisasjonens nettsider.

-Dette var helt strålende og endelig en avgjørelse som kommer kundene i distriktene og de lokale energiverkene til gode fortsetter Halvard Fjeldvær.

Endringsprosessene i bransjen går sin gang og en tilpasning i energiloven i tråd med kravet til det selskapsmessige skillet fortsetter. Men kravet til det funksjonelle skillet kan nå et flertall av selskapene heldigvis legge i skuffen for historisk dårlige forslag, mener Distriktsenergi.

Nå som komiteen har avgitt sin innstiling er det all grunn til å tro at Stortinget vil vedta endringen i energiloven som foreslått av komiteen i innstillingen den 16 mars, mener Distriktsenergi.

Kommentarer

kommentarer