Nyhetsartikkel

07 mars 2018

Nordkraft og Clemens Kraft inngår samarbeid

Eirik Frantzen og Børge Edvardsen Klingan, som toppsjefer for hendholdsvis Nordkraft og Clemens Kraft, inngår samarbeid om fremtidige kraftprosjekt.

Nordkraft overfører eierskapet av Tokagjelet vannkraftprosjekt til CK Kraftholding Vest AS, et selskap eid av Clemens Kraft, melder selskapene i en felles pressemelding.

Stort
Nordkraft skal være operatør for kraftverket når det kommer i drift.

I tillegg er det inngått et samarbeid hvor Nordkraft vil bistå Clemens Kraft med utvikling av prosjekter fremover.

Clemens Kraft har kjøpt et utbyggingsprosjekt fra Nordkraft i Hordaland. Sistnevnte skal stå for drift av kraftverket når det står ferdig.

Kraftverket vil produsere rundt 76 GWh når det er ferdig utbygd. Dette tilsvarer strømforbruket til rundt 4 750 husholdninger. Prosjektet er et av landets største vannkraftprosjekter som kan være privateid. Kraftverket vil være i drift i løpet av 2020.

Tokagjelet ligger i Kvam kommune i Hordaland.

Samarbeid
Nordkraft skal være operatør for kraftverket, med totalansvar i forhold til drift, vedlikehold og kraftsalg. Dette er en avtale på lik linje med det Nordkraft gjør for Standard Life Aberdeen, Fortum og Ballangen Energi i dag, opplyses det.

– Det er veldig positivt og hyggelig at ny eier av Tokagjelet er delvis narvikbaserte Clemens, og at Nordkraft sammen med Clemens også finner grunnlag for fremtidig samarbeid i forhold til utvikling og drift. Dette bygger videre opp under Narvik som et sentrum for fornybar energi i Nord-Norge, sier Eirik Frantzen, aministrende direktør i Nordkraft.

Han vil ikke opplyse om salgsprisen overfor Fremover, og forklarer det med at det er inngått en avtale om konfidensialitet.

Men han sier seg godt fornøyd – og mener den andre parten også kan være det.

Stor utbygger
– Vi er meget glade for å ha fått tilslaget på Tokagjelet. I tillegg har vi lagt til rette for et gjensidig godt samarbeid med Nordkraft. Dette er viktige bidrag i vår målsetting om å nå minimum 600 GWh i produksjon innen 2021, sier Børge Edvardsen Klingan, administrerende direktør i Clemens Kraft, i pressemeldingen.

Clemens Kraft hadde ved inngangen til 2018 over 260 GWh i produksjon og 25 kraftverk i drift. I tillegg har selskapet åtte kraftverk under bygging og sju prosjekter under klargjøring for byggestart.

Selskapet er et datterselskap av OVF, hvor sveitsiske CPV/CAP Pensionskasse Coop eier 49,9 prosent av aksjene. Clemens Kraft har hovedkontor i Oslo og er i dag blant de største utbyggerne av småkraftverk i Norge

Kommentarer

kommentarer