Nyhetsartikkel

07 mars 2018

Analyse: Svenskerne har billigere fjernvarme

Svenskerne betaler mindre for deres fjernvarme end danskerne, og der er mindre forskel på prisen på tværs af fjernvarmeområder i Sverige end i Danmark.

Det viser en helt ny analyse fra Dansk Energi. De lavere svenske priser kan ikke umiddelbart forklares med forskelle i fysiske forhold. Dansk Energi opfordrer derfor regeringen til at undersøge mulighederne for at forfølge en fjernvarmeregulering efter svensk forbillede.

Er fjernvarmen billigst og mest grøn i Sverige eller i Danmark? Det er et relevant spørgsmål – og svaret kan enten føre til, at man med glæde kan konstatere, at danske fjernvarmekunder har det bedst – eller, at der er noget at lære af naboerne for at sikre, at forbrugerne får en billigere og grønnere varme.

Spørgsmålet om svenske kontra danske varmepriser er derfor blevet belyst adskillige gange. Både CEVEA og Dansk Fjernvarmes tænketank Grøn Energi har tidligere foretaget prissammenligninger mellem de to lande. Og det samme er tilfældet i regeringens konkurrenceanalyse, der blev offentliggjort lige op til jul sidste år.

Her konstaterer man, at svensk fjernvarme er grønnere, mere udbredt og billigere end den danske. Regeringen har dog endnu ikke meldt ud om, og i givet fald hvordan, man vil følge op på den viden.

I Sverige har politikerne vist værkerne og forbrugerne tillid ved at give dem mere frihed til at bestemme over deres produktion og varmevalg.

Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi.

Dansk Energi, der repræsenterer 45 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark, har lavet en ny analyse, der går et spadestik dybere end regeringens konkurrenceanalyse ved at sammenligne prisen i flere år, med flere prisdata og med flere forklarende parametre for både Danmark og Sverige.

Analysen viser, at en fjernvarmekunde i Sverige betaler mindre for sin varme end i Danmark. I perioden 2010 til 2015 har de svenske fjernvarmepriser i gennemsnit ligget mellem 15 og 30 procent under de danske priser. Dette billede går igen, når man tager højde for forskelle i afgifter og tilskud imellem de to lande, om end prisforskellen mindskes.

– Vi skal have som mål, at fjernvarmen i Danmark er et billigt, grønt og attraktivt produkt for forbrugerne. Derfor er det interessant at sammenligne varmepriser i Danmark og Sverige, fordi man har valgt to forskellige veje til at styrke fjernvarmen på. I Sverige har politikerne vist værkerne og forbrugerne tillid ved at give dem mere frihed til at bestemme over deres produktion og varmevalg. Det har skabt en naturlig konkurrencesituation, hvorimod vi i Danmark har behandlet fjernvarme som et monopol, siger Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi.

Varmepriser i Danmark og Sverige

Mindre forskel på svenske fjernvarmeregninger

Analysen har også sammenlignet spredningen i fjernvarmepriserne i henholdsvis Danmark og Sverige.  Her er det tydeligt, at der er mindre forskel på, hvad de svenske fjernvarmekunder betaler for varmen sammenlignet med danskerne. Dette gør sig både gældende, hvis man kigger på fjernvarmepriser med og uden afgifter/tilskud. Konsekvensen er, at risikoen for som forbruger at stå med en høj varmepris er en del større i Danmark end i Sverige.

Spredning i varmepriser, DK-Sverige

Endelig undersøger analysen, hvorvidt prisforskellen imellem Danmark og Sverige kan skyldes forskelle i de to landes produktions- eller forbrugsvilkår, eksempelvis længden på fjernvarmenet, årlige varmesalg, forbrugertæthed mv.

Når der korrigeres for en lang række variable, der kan have indflydelse, ser det ud til, at prisen på fjernvarme i Sverige er 7-900 kr. billigere per husstand end det tilsvarende produkt i Danmark. Med forbehold for eventuelle fejlkilder i data, og at der kan være flere relevante variable er konklusionen dermed, at de lavere og mindre spredte svenske fjernvarmepriser ikke skyldes forskelle i produktions- og forbrugsvilkår.

– Man skal selvfølgelig tage sammenligninger på tværs af lande med forbehold. Men når det er sagt, så ser det ud til, at den svenske model har været god for varmekunderne, som får et grønt produkt til en konkurrencedygtig pris uafhængig af, hvor de bor, siger Stine Leth Rasmussen.

Dansk Energi opfordrer derfor regeringen til at følge op på sin egen konkurrenceanalyse ved at undersøge mulighederne for at forfølge en dereguleringsvej efter svensk forbillede.

– Når vi debatterer, hvordan vi fremover skal sikre skarpe varmepriser, skal vi selvfølgelig lære af de erfaringer, man har gjort på den anden side af Øresund. Derfor opfordrer vi regeringen til at undersøge, hvordan vi i Danmark kan forfølge en deregulering som i Sverige. Ingen kan have interesse i at stable en tung og bureaukratisk regulering på benene i Danmark, hvis det viser sig, at fjernvarmen styrkes bedre med øget frihed til kunderne og mere selvbestemmelse til selskaberne, siger Stine Leth Rasmussen.

Kommentarer

kommentarer