Nyhetsartikkel

06 mars 2018

Klage fra Øystese Kraft AS avvist

Klage fra Øystese Kraft AS på Olje- og energidepartementets vedtak av 28. august 2017 om avslag på søknad om tillatelse til bygging av Øystese kraftverk i Øystesevassdraget i Kvam herad. Klagen tas ikke til følge.

De ble besluttet i Statsråd fredag 3. mars.

Kommentarer

kommentarer