Nyhetsartikkel

05 mars 2018

Stor interesse for solcelletak

Stadig flere privatkunder velger å montere solcellepanel for å kunne produsere egen strøm.

– Den typiske kunden er 50 pluss, har enebolig og god økonomi, forteller prosjektleder Per Olav Borgsø i Trønderenergi til abisa ST.

Det siste året har flere energiselskap hatt en prøveordning med pilotkunder for å prøve ut systemet der kunder som ønsker å bli sin egen strømprodusent kan kjøpe eller leie solcelleanlegget av energiselskapet.

Tre nye anlegg i år
Trønderenergi gikk i 2016 ut og søkte etter personer som var interessert i å være med i solcellepilotprosjektet deres, og fikk raskt over tusen personer som var interessert i å prøve ut en ordning der man leier solcelleutstyr. I fjor høst gikk selskapet over til ordinært salg av solcelleutstyr, og opplever nå stor etterspørsel fra privatkunder i Trøndelag som vil produsere egen strøm og selge overskuddsstrømmen til Trønderenergi.

– Vi monterte faktisk tre nye anlegg nå i månedsskiftet, forteller Borgsø.

Langsiktig investering
Han stikker ikke under en stol at et slikt privat solcelleanlegg for mange er en svært stor investering.

– Et gjennomsnittlig anlegg vil være på cirka 12 paneler, og koste 70-80.000 kroner ferdig montert. Med sørvendt tak og ellers gode forhold vil man få lønnsomhet i anlegget etter cirka 20 år, men vi har også beregninger som har vært nede i 10–12 år, sier Borgsø.

Han mener det er en myte at vi i Norge befinner oss for langt nord til å produsere solenergi.

– Vi har gode erfaringstall, som viser gode forhold for produksjon av solenergi i Midt-Norge. Den best egnede temperaturen for solcellepanelene er faktisk ved minus fem grader. Det kommer av at panelene gjerne blir overopphetet og dermed må bruke kapasitet på nedkjøling, sier Borgsø.

Miljøbevisste folk
Så langt har Trønderenergi montert solcelletak både i Buvika og i Orkdal. Men det er ikke unge husbyggere med livslangt perspektiv for hustaket sitt som bestiller solcellepaneler fra Trønderenergi. Den gjennomsnittlige kunden er noe over 50, har stor enebolig og romslig økonomi, ifølge Borgsø.

– Det er gjerne miljøbevisste folk, som liker å kunne lade elbilen med egenprodusert strøm, sier Borgsø.

Da energiselskapet lanserte pilotprosjektet i 2016, uttalte leder for Trønderenergis nye forretningsområde Ny Fornybar, Ståle Svenning, at de var usikre på lønnsomheten for både kunder og strømleverandøren. Nå sier Borgsø at salget av de private anleggene er lønnsomt for Trønderenergi.

Lønnsomt for selskapet
Samtidig bidrar Enova med tilskudd på opp til 28.750 kroner til kunder som velger å kjøpe slike anlegg.

– Hvert enkelt anlegg er lønnsomt for oss, men vi er ennå i en erfaringsrunde, der vi bruker tid og ressurser på å lære mer. I det store og det hele er det ikke noen stor lønnsomhet. Det er derfor vi har startet med dette, for å få kompetanse og erfaring. Så får vi se hvilken rolle Trønderenergi skal ha i dette i fremtiden, sier Borgsø.

Kommentarer

kommentarer