Nyhetsartikkel

28 februar 2018

Europeiske nettselskaper oppfordrer til økt bruk av fleksibilitet

Endret elproduksjon og endret forbruk som følge av en økt elektrifisering betyr at elnetselskaper spiller en sentral rolle i den grønne omstilling.

Tirsdag ga europæiske netselskaber deres bud på, hvordan fleksible løsninger kan understøtte omstillingen.

Hvordan kan lokale netselskaber (DSO’er) anvende innovative fleksible løsninger til at understøtte den grønne omstilling? Det giver de europæiske netselskaber deres bud på i en fælles rapport, som ble presentet i Bruxelles tirsdag. Rapporten indeholder en række forslag til mulige politiske tiltag, der kan skabe incitament for DSO’erne til at bruge fleksibilitet som et redskab til at sikre overgangen til et grønt energisystem.

– De europæiske netselskaber spiller en central rolle i den grønne omstilling, særligt når elproduktionen ikke længere som tidligere styres af elforbruget, når produktionen af el i stigende grad er koblet direkte på eldistributionsnettet, og når vi i stigende grad bruger mere og mere el til alle vores gøremål i dagligdagen, siger viceadministrerende direktør i Dansk Energi Anders Stouge i en kommentar til rapporten.

Vedvarende energi produceres ofte decentralt og kobles derfor direkte på distributionsnettet. Samtidig kræver den grønne omstilling en elektrificering af særligt transport- og varmesektoren, der markant kan ændre efterspørgslen på elektricitet. Populært sagt skal de lokale netselskaber gå fra at drive elnet, hvor strømmen primært flyder fra transmissionsnettet til distributionsnettet og videre ud til kunden til i højere grad at drive platforme, hvor en række komponenter både producerer, anvender og lagrer strøm i distributionsnettet.

– Hele energisektoren skal omstilles til mere produktion og mere forbrug af grøn el. Det kræver innovative og fleksible løsninger, så elproduktion, elforbrug og eldistribution hele tiden er agilt og tilpasser sig behovene efter tid og geografi. Derfor skal de nationale reguleringer i Europa indrettes, så netselskaberne i højere grad kan bruge og understøtte fleksibel adfærd, udtaler Anders Stouge.

Et af forslagene i rapporten omhandler netop, at DSO’erne skal vælge de bedste og mest omkostningseffektive teknologier til at operere sine distributionssystemer. Lovgivning skal derfor ikke unødigt begrænse DSO’ernes valg af disse teknologier.

Rapporten, der er udarbejdet af Eurelectric, Eurogas, CEDEC, EDSO og GEODE, bliver præsenteret i Bruxelles tirsdag.

MÅL FOR VEDVARENDE ENERGI I EU

Ifølge EU’s 2030-mål skal andelen af vedvarende energi stige med 27% sammenlignet med 1990. Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi, IRENA, offentliggjorde for blot en uge siden en ny rapport, der fastslår, at vedvarende energi i EU’s energimix omkostningseffektivt kan gå fra 17 procent i 2015 til 34 procent i 2030.
Læs IRENAs rapport.

 

Kommentarer

kommentarer