Nyhetsartikkel

23 februar 2018

Kan kutte 400.000 tonn CO2-utslipp ved å gå over til strøm

Det er mulig å kutte 400.000 tonn CO2-utslipp fra industrien utenfor kvotepliktig sektor ved å bruke strøm istedenfor fossil energi, viser fersk rapport. Kuttene tilsvarer årlige utslipp fra rundt 330.000 personbiler, går det fram i rapporten som DNV GL har laget på oppdrag fra Energi Norge.

– Rapporten viser at elektrisitet kan erstatte fossil energibruk i store deler av industrien utenfor kvotepliktig sektor. Men det krever investeringer i nytt utstyr og infrastruktur som kan være vanskelig for små bedrifter alene. Derfor er det viktig at industrien kan få støtte, blant annet gjennom Enova, understreker direktør Sigrid Hjørnegård i Energi Norge.

Ikke-kvotepliktig sektor omfatter transport, jordbruk, avfall og bygg. Det antas at Norge i denne sektoren må kutte utslippene med 40 prosent fra 2005-nivå innen 2030.

Les også: Almås ber regjeringa få fart på klimatiltak for bønder

Lønnsomt
Hjørnegård understreker at det kan lønne seg for mange bedrifter å bli mer klimavennlige, og viser til gjenvinningsbedriften Glasopor i Skjåk, som lager byggematerialer av resirkulert glassemballasje.

Bedriften har gjort produksjonen utslippsfri ved å bruke kortreist strøm istedenfor gass. Klimaet spares for 2.000 tonn CO2-utslipp i året, og bedriften sparer ca. 2,3 millioner kroner i året på lavere energi- og vedlikeholdskostnader.

Les også: Biogass har blitt eit billigare klimatiltak for samfunnet

Må tas i Norge
For å nå de norske forpliktelsene om utslippskutt av klimagasser mener Hjørnegård at det viktig å identifisere ethvert utslipp som kan fjernes.

– Det er slike utslipp denne rapporten viser oss. Det er ekstra spennende fordi det er i ikke kvotepliktig sektor, og at disse kuttene derfor må tas på norsk jord, sier hun til NTB.

Kommentarer

kommentarer