Nyhetsartikkel

22 februar 2018

Nord-Norges største vindkraftprosjekt kan bli avsluttet

Vindkraftprosjektet i Kattfjorden på Kvaløya blir avsluttet dersom utbyggerne ikke får bruke en lokal vei gjennom bygda.

Investorene ønsker å utvide en vei som ligger midt i bygda ved siden av skolen og barnehagen, istedet for å bygge både ny vei, tunnel og havn i Buvika på andre siden av fjellet, melder NRK.

Dette har ført til sterke protester fra befolkningen som ikke ønsker å ha tungtrafikken og frakten av turbinene igjennom bygda.

Både Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har påklaget avgjørelsen om adkomstvei. Det samme har Fylkesmannen i Troms, og i Tromsø er det bred tverrpolitisk enighet om at planene må stanses av regjeringen.

Ikke noe alternativ for investorene
Representanten for investorene, Mathias Bimberg sier til NRK at for dem finnes det ingen andre alternativ enn veien som allerede ligger der.

Om Olje-og energidepartementet sier nei til flyttingen så kan det bety at flere titalls millioner kroner har gått tapt.

– Vi kommer aldri til å starte på nytt med planlegging og bygging i Buvika. Da pakker vi og drar fra Kattfjorden, sier Bimberg til NRK.

Den tyske forretningsmannen kan ikke forstå hvorfor politikerne i Tromsø og beboerne i Kattfjorden er så negative til å benytte en vei som allerede ligger i terrenget.

Trailerne med turbinene skal ha følgebiler og politieskorte, og dermed er sikkerheten ivaretatt, mener han.

Bimberg kan heller ikke forstå hvorfor befolkningen ikke er glad for arbeidsplassene som kraftanlegget vil skape.

Mange penger vil være tapt
– Nå risikerer både landselen og kommunen å miste et av de største investeringsprosjektene noen sinne, sier han til NRK.

Han forteller også at han frykter at mange penger vil gå tapt. Anleggsarbeidet har startet og kontrakter er inngått, og det dreier seg om mange, mange millioner, sier Bimberg som innrømmer at nattesøvnen ikke er god for tiden.

Historien om prosjektet
I 1999 leverte Norsk Miljøkraft en konsesjonssøknaden for å bygge et vindkraftverk på Kvitfjell sør på Kvaløya. Anlegget skulle bestå av 106 vindturbiner som skulle fraktes opp på fjellet gjennom en tunnel, denne skulle som skulle bygges for å skåne naturen for anleggstrafikk og inngrep.

I planene stod det også at det skulle bygges havn i Buvika sør for Kvitfjell for å ta i mot turbiner fra fraktbåter.

Noen år senere ønsket Norsk Miljøkraft å utvide vindkraftverket med også å ta med Raudfjell, nord for Kvitfjell.

Begrunnelsen var at Kvitfjell alene gav for lite lønnsomhet, skulle prosjektet kunne realiseres så måtte utbygger også få bruke Raudfjellet.

Kommentarer

kommentarer