Nyhetsartikkel

20 februar 2018

Venter Norske Skog-svar før sommeren

Aker-sjef Øyvind Eriksen vet ikke hva mulige konkurrenter kan ha lagt på bordet for å sikre seg Norske Skog-fabrikkene, men han mener at Aker og Oceanwood bør ligge godt an.

Etter at det Kjell Inge Røkke-dominerte industrikonsernet og hedgefondet Oceanwood i november annonserte at de sammen ville legge inn et bud på Norske Skog-fabrikkene, venter partene fortsatt på et svar, skriver E24.no

Annonseringen fra Aker og Oceanwood kom etter flere intense forhandlingsrunder utover sommeren og høsten, men til slutt trakk Oceanwood ut støpselet og gikk til det skrittet å kreve pantet sitt for lånet de hadde gitt til Norske Skog AS.

Dette er datterselskapet som eier de syv papirfabrikkene.

Et par uker senere slo det børsnoterte morselskapet Norske Skogindustrier ASA seg konkurs. Da kom styreleder Christen Sveaas samtidig med et lite stikk mot Aker og Oceanwood.

Det er Citibank i London som har regien på auksjonsprosessen, med Evercore som rådgiver. Banken har rollen som tillitsmann for obligasjonslånene til Norske Skog, og når partene ikke klarte å bli enige om en løsning i fjor trådde banken inn for å sette i gang salgsprosessen.

– Vi forventer en avklaring i inneværende halvår, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker til E24.

Mandag presenterte han og finansdirektør Frank O. Reite selskapets resultater for fjerde kvartal. I tillegg til å fortelle om den nye satsingen i Ghana opplyste Aker også at de og Oceanwood nå er med i den pågående auksjonsprosessen for aksjene i Norske Skog AS.

– Den beste løsningen

Aker og Oceanwood annonserte i november at de ville legge inn et bud, men ga ingen garantier for at de ville ta over til enhver pris.

Dermed er det også et åpent spørsmål om det blir en annen aktør, eller en gruppe, som byr mest og får tatt over fabrikkene. Da vil i så fall Oceanwood få utbetalt penger som kreditor.

Aker og Oceanwood kan foreløpig ikke gjøre så mye mer enn å vente på auksjonsresultatene fra London.

– Vet dere hva de andre aktørene byr?

– Nei, det vet vi ikke, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen.

– Er dere trygge på at dere vinner frem?

– Vi mener at Aker og Oceanwoods tilbud er konkurransedyktig og den beste løsningen for Norske Skog, sier han og fortsetter:

– Gjennom due diligence-prosessen som har pågått har vi langt på vei fått bekreftet at Norske Skog ikke bare trenger en ny eier, men en sterk industriell aktør på eiersiden som kan bidra til å restrukturere Norske Skog og reposisjonere Norske Skog til å bli den industrijuvelen som selskapet en gang var.

Norske Skogs fabrikker kunne ved konkurstidspunktet vise til en drift som går med overskudd, men gjelden i konsernet var for stor til at selskapet klarte å betjene den på sikt.

Uten en løsning som alle kreditorene, aksjonærene og bankene kunne bli enig om var det dermed ingen vei utenom skifteretten for det tradisjonsrike norske industrikonsernet.

Fabrikkene til Norske Skog har opprettholdt driften som normalt i påvente av auksjonen.

Kommentarer

kommentarer