Nyhetsartikkel

09 februar 2018

Tung snø tynger strømprisene

Stedvis store snømengder har gitt utfordringer for netteiere gjennom januar, men nedbøren har også lagt et lokk på strømprisene denne måneden.

Mens internasjonale energipriser har steget jevnt over flere år, har strømprisen for Norden havnet ganske nøyaktig på gjennomsnittet for de siste fem år. Prisen for januar ble på 32,93 €/MWh. De lokale prisene i Norden har stort sett fulgt hverandre, med unntak av den finske områdeprisen. 23. januar koblet den finske områdeprisen seg på baltiske priser i noen morgentimer og nådde en topp på 200 €/MWh, skriver LOS Energy i ukens kraftkommentar.

Normale mengder nedbør, en del vindkraft og ikke for lave temperaturer har bidratt til at spotprisen i Norden har holdt seg moderat gjennom hele måneden.

God situasjon for Norden
Norden har en stor andel fornybar energi i strømproduksjonen. Dette gjør at vi i større grad er avhengig av været, sammenlignet med andre land som er mer avhengig av fossile energi kilder. Vinteren så lang har gitt godt med nedbør og vind, noe som gjør at tilbudet av energi er stort i Norden. Dette, kombinert med moderat utvikling i etterspørselen, er med på å hindre prisene i å gå mye opp.

I andre land som er mer avhengig av kullkraft, ser vi at prisene holder seg høyere og stiger i takt med internasjonale energipriser.

Økte energipriser internasjonalt
God økonomisk utvikling i store deler av verden gir høyere etterspørsel etter energi. Det er spesielt Asia som påvirker energiprisene, hvor Kina og India er de som påvirker kullprisen. I Kina har de av ulike årsaker stengt ned en god del kullproduksjon. Dette gjør at Kina i større grad etterspør kull på det internasjonale markedet. Det samme kullet som Europeiske kullkraftverk konkurrerer om å kjøpe. Dette er en av årsakene til at vi må helt tilbake til starten av 2013 for å finne høyere kullpriser enn det vi ser nå.

Kilde: LOS Energy

Kommentarer

kommentarer