Nyhetsartikkel

31 januar 2018

NHO ønsker statsgaranti for ren energi i u-land

NHO og Zero ønsker statsgarantier som kan utløse investeringer i ren energi i u-land. Den ferske utviklingsministeren syns dagens ordninger er gode nok.

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO og miljøorganisasjonen Zero utfordrer nå de nye statsrådene til å få fortgang på noe som har vært diskutert i årevis: en garantiordning som kan utløse private investeringer i fornybar energi i u-land.

– Nå har vi fått både nye klimaminister og utviklingsminister, så vi får håpe på nye krefter som kan ta fatt på dette, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund til E24.

Både Sverige og Danmark har ordninger for å avlaste risiko for utbyggerne, men den norske regjeringen har så langt ikke kommet med noe.

 

 

 

 


<p><b>TRENGER KRAFT:</b> NHO og Zero ønsker statlige garantier slik at norske bedrifter kan bygge ut ren energi i u-land. Disse kamelene står foran vindparken Lake Turkana i Kenya, som det har tatt lang tid å bygge ut, men hvor <a href="https://www.wsj.com/articles/google-to-buy-stake-in-africas-biggest-wind-project-1445353313" class="">Google nå er blant eierne</a>. De 365 turbinene på til sammen 310 megawatt vil utgjøre 15 prosent av landets installerte strømkapasitet.</p>
TRENGER KRAFT: NHO og Zero ønsker statlige garantier slik at norske bedrifter kan bygge ut ren energi i u-land. Disse kamelene står foran vindparken Lake Turkana i Kenya, som det har tatt lang tid å bygge ut, men hvor Google nå er blant eierne. De 365 turbinene på til sammen 310 megawatt vil utgjøre 15 prosent av landets installerte strømkapasitet.

 

– Vi slår oss ikke til ro med det, sier Lund.

 <p><b>ØNSKER GARANTIER:</b> Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.</p>
ØNSKER GARANTIER: Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

– Regjeringen har gitt uttrykk for at det ikke er behov for slike ordninger, men vi ser at det er det. Andre land som Sverige og Danmark klarer dette, sier hun.

Norge tilbyr allerede en rekke former for garantier til selskaper som vil eksportere norsk teknologi til andre land, blant annet gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt, GIEK.

Kan sikre penger

Nye typer statlige garantier kan bidra til aktivitet i norske bedrifter og samtidig skaffe finansiering til sårt tiltrengte utbygginger av vind- og solkraft i fremvoksende økonomier, mener NHO og Zero.

I mange land er det vanskelig og tidkrevende å finansiere fornybarprosjekter, blant annet fordi banker ønsker å begrense sin politiske og kommersielle risiko.

– Næringsutvikling er viktig hvis vi skal nå de globale bærekraftsmålene. Da bør Norge med sine forutsetninger på bistandsområdet være en sterk pådriver, sier Lund.

– Se med nye øyne

– Nå som vi har fått ny utviklingsminister må han se på dette med nye øyne og sette fart på dette, sier Zero-leder Marius Holm til E24.

 <p><b>ØNSKER GARANTI:</b> Zero-leder Marius Holm.</p>
ØNSKER GARANTI: Zero-leder Marius Holm.

Han mener at GIEK har fungert godt for å begrense risikoen for dem som kjøper oljerigger og lignende fra Norge, men at det ikke fungerer like godt for fornybarinvesteringer i u-land.

– Det vi har tenkt her er et verktøy som naturlig hører hjemme hos utviklingsministeren, og som er målrettet for å gjøre kapital billigere for fornybarinvesteringer i land i sør. Det kan bidra til å løfte viktige mål for bærekraftig utvikling, som er en del av hans portefølje, sier Holm.

Kan utløse milliarder

E24 har tidligere skrevet at Norges «grønne klynge» anslår at en garantiordning gjennom garantiinstituttet GIEK på fem milliarder kroner ville kunne utløse investeringer på opptil 80 milliarder kroner.

Slike garantier vil kunne gi drahjelp til norske selskaper innen sol-, vind- og vannkraft, som for eksempel Scatec Solar, SN Power, Brighterlite, Norsun, Elkem, Multiconsult, DNV GL og SunErgy.

Les mer: Tror nytt garantifond kan utløse 80 milliarder i «grønne» investeringer

I fjorårets utviklingsmelding sa regjeringen at den ønsket å bruke statlige penger til å utløse private investeringer til utviklingsformål, men det har ikke kommet noe forslag.

– Eksisterende tilbud er dekkende

Den ferske utviklingsministeren sier at regjeringen har gjort en grundig vurdering av å la GIEK garantere for fornybarinvesteringer i U-land, og mener at dagens ordninger er gode nok.

– Regjeringen konkluderte med at det eksisterende tilbudet nasjonalt og internasjonalt er dekkende, sier utviklingsminister Nikolai Astrup til E24.

 <p><b>DEKKENDE TILBUD:</b> Regjeringen har dekkende ordninger som det er, ifølge utviklingsminister Nikolai Astrup (H).</p>
DEKKENDE TILBUD: Regjeringen har dekkende ordninger som det er, ifølge utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

Han sier at regjeringen vil samarbeide med næringslivet slik at bistandsmidler kan utløse private fornybarinvesteringer.

– Vi har allerede mange virkemidler i verktøykassa – først og fremst Norfund og Norads næringslivsordninger, sier han.

– Vi vil se på de ordningene vi har, og vurdere om det er behov for ytterligere virkemidler, eller om noen av de eksisterende ordningene kan gjøre enda mer treffsikre for å oppnå det vi ønsker: å bidra til bærekraftsmålene om tilgang til energi og reduserte utslipp av klimagasser, samtidig som det kan styrke fornybarnæringen i Norge, sier Astrup.

– Det er et potensial

Siden år 2000 er det ifølge regjeringen mobilisert 93 milliarder dollar i investeringer til lav- og mellominntektsland ved bruk av ulike finansieringsinstrumenter, som for eksempel at stater garanterer for lånebeløp slik at kraftutbyggere kan sikre seg bankfinansiering.

«Også for Norge er det et potensial for å ta i bruk garantier som et virkemiddel på flere satsingsområder innen norsk bistand,» skrev regjeringen i fjorårets utviklingsmelding.

Allerede i 2016 ba Stortinget regjeringen om å komme med et forslag til eksportgarantier for bedrifter som ville bygge ut fornybar energi i fremvoksende økonomier.

Kommentarer

kommentarer