Nyhetsartikkel

31 januar 2018

Et ja og et nei i Nordland | Energiteknikk.net

OED har fattet vedtak i to vannkraftsaker i Nordland. Det er gitt endelig konsesjon til ett av prosjektene. Kraftverket kan, om det blir realisert, bidra med om lag 22 gigawattimer (GWh) fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 1 100 husstander.

Veiski kraftverk i Sørfold kommune i Nordland

Departementet har gitt konsesjon til søknad om økt slukeevne i Veiski kraftverk. Kraftverket kan bidra med en årlig produksjon på om lag 22 GWh. Departementet mener at utbyggingen vil ha akseptable ulemper for landskap, naturmangfold og andre interesser.

Laupstad kraftverk i Vågan kommune i Nordland

Departementet har omgjort Nordland fylkeskommunes konsesjon til Laupstad kraftverk til avslag. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 3,8 GWh. Departementet mener at Laupstad kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for landskap og andre interesser, sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler.

Kommentarer

kommentarer